slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

  • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
  • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
  • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Seminaria online.

 

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów. Seminaria trwają 2h i są bezpłatne dla uczestników.

 

 

Seminarium 15 - online, w dniu 29.08.2023 r.: Standaryzacja profesji mediatora w kontekście strategii rozwoju instytucji mediacji w RP - ZAKOŃCZONE

Seminarium 14 - online, w dniu 21.08.2023 r.: Negocjacje w mediacji - dla mediatora i pełnomocnika oraz reprezentacja strony w postępowania mediacyjnym - ZAKOŃCZONE

Seminarium 13 - online, w dniu 09.08.2023 r.: Co nowego w mediacji - czyli jakie zmiany w mediacji po nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dn. 09.03.2023 r., która weszła w życie 01.07.2023 r. - ZAKOŃCZONE

Seminarium 12 - online, w dniu 24 lutego 2023 r. - Klauzule mediacyjna i arbitrażowa jako narzędzia wspomagające utrzymanie cash flow przedsiębiorstwa - ZAKOŃCZONE

Seminarium 11 - online, w dniu 28 listopada 2022 r. - „Mediacyjny trójkąt”, czyli o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy uczestnikami mediacji - ZAKOŃCZONE

Seminarium 10 - online, w dniu 29 września 2022 r. - "Mediacje w sprawach cywilnych z wykorzystaniem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" - ZAKOŃCZONE

Seminarium 09 - online, w dniu 26 września 2022 r. - "Ugoda mediacyjna w praktyce - studium przypadku" - ZAKOŃCZONE

Seminarium 08- online, w dniu 24 czerwca 2022 r. - Systemowe wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów, na przykładzie mediacji konsumenckich - ZAKOŃCZONE

Seminarium 07- online, w dniu 13 czerwca 2022 r. - "Mediacja wobec inflacji: pieniądza i prawa. Problemy dotyczące zatwierdzania ugód mediacyjnych w postępowaniu gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności intelektualnej" - ZAKOŃCZONE

Seminarium 06- online, w dniu 8 marca 2022 r. - "Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych" - ZAKOŃCZONE

Seminarium 05- online, w dniu 2 lutego 2022 r. - "Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych." - ZAKOŃCZONE

Seminarium 04 - online, w dniu 7 grudnia 2021 r. - "Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych." - ZAKOŃCZONE

Seminarium 03 - online, w dniu 16 listopada 2021 r. - "Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców." - ZAKOŃCZONE

Seminarium 02 - online, w dniu 19 października 2021 r. - "Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu - wyrok ostatecznością." - ZAKOŃCZONE

Seminarium 01 - online, w dniu 28 września 2021 r. - "Pracodawco, Pracowniku czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? Mediacja w sprawach pracowniczych." - ZAKOŃCZONE

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje