layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zapraszamy na seminarium: Szanse i perspektywy mediacji gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych

 

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M 

Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 

 


Udział bezpłatny 

 

Podczas tych 2 h poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.

Uczestnik seminarium:

 •  przekona się, że sprawa gospodarcza w sporze jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorcy może zakończyć się zawarciem ugody korzystnej dla obu stron;
 • otrzyma informacje nt. przepisów prawa mających zastosowanie w mediacjach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych oraz dowie się, że udział jednostki sektora finansów publicznych we wskazanym postępowaniu jest zgodny z przepisami prawa i pożądany;
 • uzyska wiedzę nt. korzyści wynikających z mediacji, płynących zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jednostki sektora finansów publicznych;
 • zostanie zapoznany z konkretnymi przykładami mediacji w sporach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej)

Program Seminarium:

12:00 - 12:10 - Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:10 - 13:45 - Moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 - 14:00 - Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - Zakończenie seminarium.

 

Zarejestrować sie na wydarzenie można TUTAJ.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
 • Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
 • Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 3.12.2021.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

 

Limitowana liczba osób.

 

Moderator:

r. pr. Andrzej Misiak – Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Jeden z inicjatorów oraz Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, radca prawny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Dydaktyk akademicki i trener z przedmiotu mediacji. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

Prelegenci:

 • dr Marta Janina Skrodzka – doktor nauk prawnych, mediator, trener, ekspert Instytutu Mediacji Fundacji Rozwoju Edukacji Społecznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa lub współautorstwa ponad 90 publikacji) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako mediator. Zajmuje stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pełni funkcję Koordynatora Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży
 • r. pr. Wojciech Barczyński – Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego w Urzędzie Miasta Łodzi, wykonuje zawód radcy prawnego od 2006 r., specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, przygotowania kontraktów oraz negocjacji. Dzięki długoletniej współpracy z instytucjami kultury posiada również doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania i obrotu prawami autorskimi.  Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem związanym z reprezentowaniem jednostek sektora finansów publicznych w sporach sądowych (zwłaszcza na tle sporów budowlanych) oraz praktyczną wiedzę związaną z przebiegiem negocjacji i przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych. Bezpośrednio uczestniczył w szeregu negocjacji i mediacji zakończonych zawarciem ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl  / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje