slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Greenskills4H2

Oczekuje się, że szybki rozwój europejskiego łańcucha wartości wodoru w nadchodzących latach przyniesie około 1 mln miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji do 2030 r. i 5,4 mln do 2050 r. Wzrost ten stanowi dla Europy znaczne możliwości gospodarcze i środowiskowe, ale także stwarza poważne wyzwania na rynku pracy.

Głównym celem projektu Greenskills4H2 jest opracowanie i wdrożenie wysoce innowacyjnej, skutecznej i zrównoważonej strategii na rzecz umiejętności w zakresie wodoru dla Europy, która zapewni zaspokojenie potrzeb w ramach umiejętności szybko rozwijającego się łańcucha wartości wodoru w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Plan ten ma na celu zajęcie się potrzebami w zakresie umiejętności pracowników w sektorach upadających i regionach w okresie przejściowym, aby zapewnić im możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, które umożliwią im dostęp do nowych możliwości zatrudnienia w sektorze wodoru.

GreenSkills4H2 to sojusz partnerów z sektora wodoru, kierowany przez Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research, skupiający kluczowe podmioty z branży i edukacji. Działania projektu obejmują:

  • ustanowienie długoterminowego partnerstwa między przemysłem a edukacją;
  • opracowanie innowacyjnej i zrównoważonej strategii na rzecz umiejętności w zakresie wodoru;
  • opracowywanie, testowanie i wdrażanie programów nauczania i szkoleń VET zgodnie z najnowszymi potrzebami rynku i spójne z instrumentami i narzędziami UE;
  • ciągłe umiejętności i rozwój kariery, które wzmacniają profesjonalizm techniczny zarówno w zakresie kompetencji ekologicznych, jak i cyfrowych;
  • oraz powszechne rozpowszechnianie i wdrażanie szkoleń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w celu maksymalizacji wpływu europejskiego.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wybrana została jako część sojuszu ukierunkowanego na wodór i dołączyła do konsorcjum złożonego z 40 partnerów z sektora szkolnictwa wyższego i badań naukowych, szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw, klastrów, krajowych lub europejskich stowarzyszeń w dziedzinie wodoru i władz lokalnych.

 

Czas trwania projektu wynosi 4 lata i w międzyczasie planuje się działania takie jak: analizę potrzeb w zakresie umiejętności w zakresie wodoru, rozwój szkoleń zawodowych i kwalifikacji/certyfikacji w celu zaspokojenia pilnych i pojawiających się potrzeb, nie zapominając o promocji, komunikacji i pracach nad trwałością projektu. Po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie umiejętności i opracowaniu strategii w zakresie umiejętności (rok 1) zostanie opracowany podstawowy program nauczania oraz opracowane zostaną materiały szkoleniowe (Rok 2 – 3). Następnie zostaną wdrożone szkolenia w celu przetestowania materiałów opracowanych przez różne grupy odbiorców (rok 3 – rok 4).

 

Oficjalne uruchomienie projektu odbyło się w dniach 6 i 7 lipca w Brukseli z udziałem przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Uczestnictwo w tym europejskim projekcie pozwoli kontynuować i zintensyfikować prace prowadzone przez Izbę - sukcesywnie podejmując wyzwania związane z umiejętnościami, miejscami pracy i szkoleniami.

 

Kontakt:

Magdalena Raczyńska
Project Manager

e-mail: m.raczynska@rigp.pl 

tel. +48 665 770 766

Przejdź do strony
education

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje