slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

HYPOP

Projekt HYPOP, HYdrogen Public Opinion and accePtance, będzie wspierał wdrażanie wodoru w Europie, zwiększając zaangażowanie społeczeństwa oraz dostarczając wytyczne zwiększające zaufanie do wdrażania wodoru. Czysta i jasna komunikacja będzie kluczem do rozwoju technologii wodorowej przy akceptacji społecznej.

 

Ogólnym celem projektu HYPOP jest zwiększenie świadomości społecznej i zaufania do technologii wodorowych i ich zalet systemowych poprzez następujące działania:

 

  • przygotowanie wytycznych i dobrych praktyk, które pomogą skuteczniej zdefiniować, w jaki sposób społeczeństwo, konsumenci/użytkownicy końcowi i podmioty zainteresowane mogą być zaangażowane we wdrażanie technologii wodorowych;
  • stworzenie platformy społecznościowej gromadzącej materiały komunikacyjne (filmy wideo, wiadomości, artykuły naukowe) na temat nowych technologii wodorowych, opracowane zgodnie z wczesnymi ustaleniami z działań związanych z zaangażowaniem publicznym;
  • zdefiniowanie wskaźników, które będą wykorzystywane do oceny społecznego cyklu życia wodoru w celu uzyskania akceptacji społecznej i świadomego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

Przejdź do strony
row-laterale-mission-fourth-frame-ragazzo-ok

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje