slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

H2GLOBAL

Projekt H2GLOBAL realizowany w ramach programu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME - Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises) ma na celu przyczynienie się do pozycjonowania Europy jako światowego lidera technologicznego i przemysłowego w obszarze zielonej gospodarki wodorowej. 

 

Głównym celem projektu jest zbudowanie partnerstwa wiodących europejskich klastrów w celu utworzenia „Europejskiego strategicznego partnerstwa klastrów – Going International” skoncentrowanego na współpracy klastrów i internacjonalizacji dostosowanej do wspierania i promowania przedsiębiorstw, technologii i usług związanych z wodorem.

 

Zadaniami, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia ww. celu są, m.in.:

  • intensyfikacja współpracy klastrów i międzysektorowych sieci biznesowych w ramach współpracy międzynarodowej,
  • promowanie ogólnoeuropejskich strategicznych partnerstw klastrów w celu prowadzenia międzynarodowej współpracy klastrów w nowych obszarach technologii wodorowej,
  • wspieranie MŚP w globalnej konkurencji i przyczynianie się do powstawania nowych łańcuchów wartości,
  • stworzenie platformy międzynarodowej współpracy przy opracowywaniu projektów.

 

Kontakt:

Magdalena Raczyńska
Project Manager

e-mail: m.raczynska@rigp.pl 
tel. +48 665 770 766

6-9991

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje