slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Razem do Zawodu

❗ Szanowni Państwo, odpowiadając na liczne zapytania nt. realizacji praktyk/staży zawodowych oraz konkursów, informujemy, że oczekujemy na harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów ❗

 

Celem konkursu „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z powyższych branż metodą projektu edukacyjnego.

 

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” zaplanowano szereg działań skierowanych do:

  • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
  • nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

 

Przejdź do strony
rdzz

Harmonogram konkursów

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku ogłasza konkursy zawodowe „Razem do zawodu” dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

 

Konkurs organizowany jest w 5 branżach kluczowych:

  1. ICT i elektronika, regulamin konkursu.
  2. Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski, regulamin konkursu.
  3. Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy, regulamin konkursu.
  4. Budownictwo Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka, regulamin konkursu.
  5. Chemia lekka i Środowisko, regulamin konkursu.
     

Celem konkursu „Razem do zawodu” jest zwiększenie motywacji uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zainspirowanie do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystując zdobytą wiedzę oraz umiejętności w branżach kluczowych metodą projektu edukacyjnego.

 

Harmonogram konkursów

Etap 1 Nadsyłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu od dnia ogłoszenia do 30.11.2022
Etap 2 Nadsyłanie przez szkołę Karty Projektu 30.11.2022 – 17.02.2023
Etap 3 Ocena formalna i merytoryczna 17.02.2023 – 28.02.2023
Informacja o zakwalifikowaniu zespołu uczniów do IV etapu Konkursu „Razem do zawodu” zostanie przekazana drogą elektroniczną (e-mail) na wskazany w Karcie zgłoszeniowej adres w terminie do 03.03.2023 roku
Etap 4

Prezentacja przez zespół projektowy projektu przed komisją konkursową – Konkursu „Razem do Zawodu”

20.03.2023 – 31.03.2023

 


W przypadku przedłużającego się stanu epidemii koronawirusa oraz związanych z nim ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, organizator konkursu w porozumieniu z Samorządem Województwa Pomorskiego dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów określonych dla każdego z etapów konkursu.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego - dostępnego powyżej, na adres: razemdozawodu@rigp.pl 

 

Załączniki:

 

Kontakt do Koordynatora Projektu Razem do Zawodu:

Paulina Stawicka

p.stawicka@rigp.pl  

tel. +48 882 430 978

 

Zapraszamy!

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje