slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

HYPERION

HYPERION wspiera regiony europejskie w złożonym procesie wdrażania zaawansowanych rozwiązań wodorowych (H2) w różnych obszarach ich systemów gospodarczych w ramach działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej transformacji gospodarczej.

 

H2 może wspierać niedrogą dekarbonizację przemysłu i może być produkowany z odnawialnych źródeł energii. Polityka publiczna wspiera integrację H2 w trudnych do ograniczenia i energochłonnych sektorach oraz transporcie. Kolejnym obszarem zainteresowania polityki w ostatnim czasie są doliny wodoru. Wyzwaniem jest zidentyfikowanie i wdrożenie najbardziej efektywnych i lokalnych środków zwiększania ogromnego potencjału wodoru. H2 stanowi obecnie mniej niż 2% miksu energetycznego UE i nadal jest w dużej mierze produkowany z paliw kopalnych (2022). Duża i doświadczona grupa partnerów uczestniczy w HYPERION, aby stawić czoła temu wyzwaniu poprzez międzyregionalną naukę. Ich ogólnym celem jest budowanie regionalnych ekosystemów dla zrównoważonej transformacji przemysłowej opartej na rozwiązaniach H2, w synergii ze strategiami S3/S4.

 

W tym kontekście międzyregionalna nauka jest wykorzystywana do:

  1. Zrozumienia aktualnej sytuacji na każdym terytorium (dobre praktyki wdrażania zaawansowanych rozwiązań H2 w przemyśle i transporcie oraz kluczowe obszary wymagające lepszego wsparcia);
  2. Opracowania i wdrożenia polityki wspierającej synergicznego wykorzystania zaawansowanych rozwiązań H2 w przemyśle i transporcie;
  3. Tworzenia regionalnego ekosystemu w oparciu o łańcuch dostaw H2, łącząc produkcję, infrastrukturę i angażując kluczowych interesariuszy;
  4. Budowanie potencjału organów publicznych w celu wspierania przejścia na system gospodarczy integrujący zaawansowane rozwiązania H2 w przemyśle i transporcie.

 

Oczekuje się ulepszeń polityki dzięki nowym projektom, zmianom w zarządzaniu i rewizjom planów przestrzennych, programów ERDF, S3 i strategii innowacji/wodoru. Do końca HYPERION regiony będą lepiej przygotowane do wspierania przyszłości H2 na swoich terytoriach.

Przejdź do strony
h2 www

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje