layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Standaryzacja profesji mediatora w kontekście strategii rozwoju instytucji mediacji w RP

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

„Standaryzacja profesji mediatora w kontekście strategii rozwoju instytucji mediacji w RP”

 

Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia 2023 r., w godzinach 16.00-18.00 – organizacja w trybie online / ClickMeeting.

Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

Limitowana liczba osób.

 

 

W trakcie seminarium uczestnicy będą mogli:

  • skonfrontować poglądy przedstawicieli nauki, praktyki oraz orzecznictwa
  • podjąć refleksję nad doświadczeniem płynącym z praktyki
  • wysłuchać aktualnego stanowiska w zakresie ustalania wynagrodzenia mediatorów 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej:

 

Moderator:

  • r. pr. Andrzej Misiak – Członek IV Kadencji Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Prezes Instytutu Mediacji, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Jeden z inicjatorów oraz Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, radca prawny, stały mediator, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Kierownik Instytucji Certyfikującej oraz specjalista ds. mediacji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dydaktyk akademicki i trener z przedmiotu mediacji. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; obecnie członek Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Dyplomowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

Prelegenci:

  • dr Małgorzata Kożuch – adwokat, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP oraz vice Prezes Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej RP, wieloletni praktyk w obszarze mediacji (przeprowadzonych ponad 1000 postępowań mediacyjnych w obszarze mediacji gospodarczych), trener mediatorów; specjalista z zakresu prawa gospodarczego i prawa gospodarczego Unii Europejskiej; starszy wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowca na Podyplomowych Studniach z zakresu mediacji na UJ; autor publikacji dotyczących mediacji, w tym Przewodnika dla adwokatów mediatorów i adwokatów pełnomocników w mediacji (2023); członek Komitety deontologicznego CCBE;
  • Sędzia Piotr Chańko – Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi, wizytator do spraw cywilnych i gospodarczych, w latach 2011-2014 radca Prokuratorii Generalnej SP, w latach 2014-2015 starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zdał egzamin sędziowski z pierwszą lokatą. Sędzia Rejonowy od 2015 roku, od 2017 roku delegowany również do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, od 2019 roku społeczny koordynator mediacji w sprawach gospodarczych. Członek OIRP w Łodzi, od 2019 roku wykładowca na aplikacji radcowskiej w OIRP w Łodzi, autor szkoleń z zakresu: prawa gospodarczego, mediacji, odpowiedzialności za zobowiązania członków zarządu spółek, skargi pauliańskiej dla podmiotów publicznych, zasad konstrukcji umów gospodarczych. Jako doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego prowadził przez 6 lat zajęcia ćwiczeniowe ze studentami WPiA UŁ. Ukończył kurs prawa porównawczego na Faculté de Droit Comparé w Strasburgu. Uczestnik Europejskiego Finału WTO Moot Court Competition w Wilnie z reprezentacją Uniwersytetu w Maastricht oraz członek nagrodzonej wyróżnieniem reprezentacji Polski na konkursie THEMIS w Lizbonie, zwycięzca Łódzkiego Konkursu Krasomówczego, juror i autor kazusów w kolejnych edycjach. Autor publikacji prawniczych. Prowadzący oraz uczestnik szkoleń w zakresie mediacji.

 

Program Seminarium:

16:00 – 16:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

16:05 – 17:45 - wystąpienia prelegentów.

17:45 – 18.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

18:00 - zakończenie seminarium.

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 1.12.2021.

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

Limitowana liczba osób.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: biuro.cam@rigp.pl / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje