slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

  • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
  • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
  • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Mediacyjne szkolenie 24-godzinne

 

 

Bezpłatne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przystąpić do walidacji prowadzonej w ramach kwalifikacji prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.  Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

 

Po ukończeniu szkolenia w terminie wskazanym przez Organizatora każdy uczestnik ma obowiązek przystąpić do walidacji kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o wyniku walidacji, uprawniającej do wpisu na listę stałych mediatorów a docelowo do Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Ogłoszenia o otwarciu naboru na szkolenia wraz z trybem zgłoszenia publikowane są w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.  Zasady rekrutacji i  udziału w szkoleniach określa: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.

 

 

X termin OSTATNI - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 24 - 27 kwietnia 2023 r. w Gdańsku. ZAKOŃCZONY.

IX termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 27 marca- 30 marca 2023 r. we Wrocławiu. ZAKOŃCZONE.

VIII termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 27 luty - 2 marca 2023 r. we Wrocławiu. ZAKOŃCZONE.

VII termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 9-12 stycznia 2023 r. w Zielonej Górze. ZAKOŃCZONE.

VI termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 5-8 grudnia 2022 r. w Szczecinie. ZAKOŃCZONE.

V termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 6-9 czerwca 2022 r. w Zielonej Górze. ZAKOŃCZONE.

IV termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 9-12 maja 2022 r. w Szczecinie. ZAKOŃCZONE.

III termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 19-22 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu. ZAKOŃCZONE.

II termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 1-3 marca 2022 r. w Gdańsku. ZAKOŃCZONE.

I termin - Mediacyjne szkolenie 24 godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku w dniach 8-10 luty 2022 r. w Gdańsku. ZAKOŃCZONE.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje