slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

  • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
  • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
  • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Walidacja dla kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza od 2020 roku pełni rolę Instytucji Certyfikującej (IC) dla kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

 

Więcej informacji o Instytucji Certyfikującej i samej walidacji na stronie: Pomorskie Mediacje - Certyfikacja

 

Poniżej podajemy terminy walidacji dla poszczególnych grup szkoleniowych.

 

 

Walidacja 13 - (OSTATNI TERMIN) dla osób, które nie mogły wziąć udziału we wcześniejszych walidacjach - w dniu 31 maja 2023 r.

Walidacja 12 - w dniach 19-21maja 2023 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 24-27 kwietnia 2023 r. - ze szkolenia 24h.)

Walidacja 11 - w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 27 marca- 30 marca 2023 r. - ze szkolenia 24h.)

Walidacja 10 - w dniach 17-19 marca 2023 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 27 luty - 2 marca 2023 r. - ze szkolenia 24h.)

Walidacja 09 - w dniach 20-22 stycznia 2023 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 9-12 stycznia 2023 r. - ze szkolenia 24h.)

Walidacja 08 - w dniach 13-15 stycznia 2023 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 5-8 grudnia 2022 r. - ze szkolenia 24h.)

Walidacja 07 - w dniach 14-16 października 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 19 września - 2 października 2022 r. - ze szkolenia 80h.)

Walidacja 06 - w dniach 17-19 czerwca 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 6 - 9 czerwca 2022 r. ze szkolenia 24h.)

Walidacja 05 - w dniach 27-29 maja 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 9-12 maja 2022 r. ze szkolenia 24h.)

Walidacja 04 - w dniach 13-15 maja 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 19-22 kwietnia 2022 r. ze szkolenia 24h.)

Walidacja 03 - w dniach 8-10 kwietnia 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 17-27 marca 2022 r. ze szkolenia 80h.)

Walidacja 02 - w dniach 25-27 marca 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 1-3 marca 2022 r. ze szkolenia 24h.)

Walidacja 01 - w dniach 4-6 marca 2022 r. (dla grupy szkoleniowej z terminu szkolenia 8-10 luty 2022 r. ze szkolenia 24h.)

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje