slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

  • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
  • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
  • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Mediacyjne szkolenie 80-godzinne

 

 

Bezpłatne 80 godzinne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodne z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

  

Szkolenie 80 godzinne przeznaczone jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki: mających miejsce zamieszkania w dedykowanych województwach, które nie są wpisane na listę stałych mediatorów; nie prowadziły mediacji i nie mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji; chcących nabyć wiedzę i umiejętności warunkujące możliwość przystąpienia do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

 

Po ukończeniu szkolenia w terminie wskazanym przez Organizatora każdy uczestnik ma obowiązek przystąpić do walidacji kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o wyniku walidacji, uprawniającej do wpisu na listę stałych mediatorów a docelowo do Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Ogłoszenia o otwarciu naboru na szkolenia wraz z trybem zgłoszenia publikowane są w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.  Zasady rekrutacji i  udziału w szkoleniach określa: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.

 

Informacja o zakonczeniu działania. Wszystkie szkolenia 80h dla nowych mediatorów zostały już przeprowadzone. Organizator nie będzie przeprowadzał w ramach niniejszego projektu dalszych takich szkoleń. Zaparszamy do innych dostępnych jeszcze szkoleń i działań w Projekcie.

 

 

II termin - Mediacyjne szkolenie 80 godzinne w dniach 19 września - 2 października we Wrocławiu (dla woj. lubuskiego i dolnośląskiego). ZAKOŃCZONE.

I termin - Mediacyjne szkolenie 80 godzinne w dniach 17-27 marca 2022 r. w Gdańsku (dla woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego). ZAKOŃCZONE.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje