slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

 • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
 • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Szkolenia organizowane w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych - online.

 

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

 

SZKOLENIA W FORMIE WEBINARÓW

 

o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych - online.

 

Webinary są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób z na terenu województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego. Webinary poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką. Udział bezpłatny online za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.  Uczestnicy otrzymają elektronicznie certyfikaty uczestnictwa.

 

Co zrobić, by wziąć udział w jednym lub więcej webinarze?

(Mozna wziąc udział w dowolnej liczbie webinarów wypełniając tylko raz dokumentację zgłoszeniową oraz rejestrując się online na wybrany webinar czy webinary.)

 

 

Informacja o zakonczeniu poddziałania. Wszystkie webinary nielimitowane w tym poddziałaniu zostały już przeprowadzone. Dziekujemy uczestnikom za udział. Zapraszamy do innych aktywności w ramach projektu.

 

Lista webinarów wraz z linkami do zapisu: 

 1. Webinar 01 - „Przedmiot, charakter i  przebieg konfliktu. Skuteczne  i nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów  gospodarczych”  - ZAKOŃCZONY.
  1. Termin webinaru online: 28 września 2022 . godz. 17:00 – 20:15.
  2. Prowadzący: Magda Bellwon.
  3. Link do zapisu: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-01-przedmiot-charakter-i-przebieg-konfliktu-/register  
 2. Webinar 02  - "Bariery w komunikacji  interpersonalnej. Techniki skutecznej komunikacji w konfliktach  gospodarczych” - ZAKOŃCZONY.
  1. Termin webinaru online:  5 października 2022, godz. 17:00 – 20:15.
  2. Prowadzący: dr Marta Kuklo.
  3. Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-02-bariery-w-komunikacji-interpersonalnej-/register
 3. Webinar 03 - „Szczególny charakter i przedmiot sporu-przegląd  regulacji prawnych  konstytuujących odrębność stosunku pracy”.  ZAKOŃCZONY.
  1. Termin webinaru online:  zmieniony termin: 9 listopada 2022 r. godz. 17:00 – 20:15.
  2. Prowadzący: Jakub Świtluk.
  3. Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-03-szczegolny-charakter-i-przedmiot-sporu-/register
 4. Webinar 04 - „Mediacje pracownicze w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy”.  ZAKOŃCZONY.
  1. Termin webinaru online: zmieniony na 30.11.2022 r. godz. 17:00-20:15. 
  2. Prowadzący: Tomasz Stępień (zmiana).
  3. Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-04-mediacje-pracownicze-w-sprawach-/register
 5. Webinar 05 - „Obowiązki mediatora względem sądu w sprawach gospodarczych – mediacja sądowa i pozasądowa". ZAKOŃCZONY
  1. Termin webinaru online:  3 listopad 2022, godz. 17:00 – 20:15. 
  2. Prowadzący: Paweł Janus. 
  3. Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-05-obowiazki-mediatora-wzgledem-sadu-/register
 6. Webinar 06 - „Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy”.  ZAKOŃCZONY.
  1. Termin webinaru online: 16 listopada 2022, godz. 17:00 – 20:15
  2. Prowadzący Elżbieta Damm.
  3. Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-06-zasady-postepowania-mediacyjnego-/register
 7. Webinar 07 - „Analiza studium przypadku mediacji  gospodarczej”. ZAKOŃCZONY.
  1. Termin webinaru online: 23 listopada 2022, godz. 17:00 – 20:15 
  2. Prowadzący: Elżbieta Damm
  3. Link do zapisów: https://rigp.clickmeeting.com/webinar-07-analiza-studium-przypadku-mediacji-/register 

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji na platformie ClickMeeting jest otrzymanie maila z linkiem na webinar; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinar odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
 • W trakcie webinaru będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników i dyskusji.
 • Webinar będzie nagrywany i przekazany liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
 • Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 7 dni przed każdym webinarem.

 

HARMONOGRAM POJEDYNCZEGO WEBINARU

(stały dla każdego spotkania, zmienne tematy webinarów, prowadzący zależnie od tematyki i potrzeb uczestników może modyfikować harmonogram.)


17:00 - 17:10 Otwarcie spotkania
17:10 - 18:10 WEBINAR - część I
18:10 - 18:30 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
18:30 - 18:45 Przerwa
18:45 - 19:45 WEBINAR – część II
19:45 - 20:15 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
20:15 - Zakończenie spotkania

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnych webinarach.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje