slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

μGranty B+R dla przedsiębiorstw

 

Regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

 

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Wartość projektu: 26 924 700,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 22 885 995,00 zł

 

Celem projektu grantowego jest  poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych skutkująca wzrostem aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi, oraz wzrostem efektywności aplikacji przez przedsiębiorstwa o środki krajowe i europejskie.

 

Dedykowana strona projektu - SPRAWDŹ.

 

Kontakt:

Dorota Lewandowska

d.lewandowska@rigp.pl

tel. 665 770 331

 

 

 

Przejdź do strony
a-young-businessman-or-scientist-with-robotic-hand-ZG7C5EB-min

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje