slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

  • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
  • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
  • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

 

LEGNICA. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Legnicy w dniu 30 sierpnia 2023 r. w godz. 13:00 -15:15 - ZAKOŃCZONE

JELENIA GÓRA. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w dniu 30 czerwca 2023 r. w godz. 13:00 -15:15. ZAKOŃCZONE.

ŚWIDNICA. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w dniu 23 czerwca 2023 r. w godz. 13:00 -15:15. ZAKOŃCZONE.

KOSZALIN. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Koszalinie w dniu 23 czerwca 2023 r. w godz. 10:00 -12:15. ZAKOŃCZONE.

GORZÓW WIELKOPOLSKI. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 22 czerwca 2023 r. w godz. 15:30 -17:45. ZAKOŃCZONE.

SZCZECIN. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w dniu 22 czerwca 2023 r. w godz. 10:00 -12:15. ZAKOŃCZONE.

ZIELONA GÓRA. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w dniu 20 czerwca 2023 r. w godz. 12:00 -14:15. ZAKOŃCZONE.

SŁUPSK. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Słupsku w dniu 20 czerwca 2023 r. w godz. 14:00 -16:15. ZAKOŃCZONE.

GDAŃSK. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2023 r. w godz. 12:00 -14:15. ZAKOŃCZONE.

WROCŁAW. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 3 października 2022 r. w godz. 16:00-18:15. ZAKOŃCZONE.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje