layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: „Mediacyjny trójkąt”, czyli o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy uczestnikami mediacji

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

„Mediacyjny trójkąt”, czyli o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy uczestnikami mediacji”

 

Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2022 r., w godzinach 11.00-13.00 – organizacja w trybie online / ClickMeeting.

Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

Limitowana liczba osób.

 

 

Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość:

1.      Poznasz rodzaje sporów które nie mogą być rozwiązywane w mediacji bądź rozstrzygane w arbitrażu w Polsce;

2.      Dowiesz się o podstawowych różnicach pomiędzy tymi instytucjami, a sądami powszechnymi;

3.      Omówimy zapis na sąd polubowny;

4.      Omówimy zapis na mediację;

5.      Zaprezentujemy przykłady kiedy i jak można praktycznie wykorzystać mediacje;

6.      Zaprezentujemy przykłady kiedy i jak można praktycznie wykorzystać arbitraż;

7.      Zwrócimy uwagę na to czy można łączyć arbitraż z mediacją;

8.      Wspólnie zastanowimy się, co mogłoby pomóc w upowszechnieniu wykorzystania mediacji i arbitrażu w codziennym obrocie gospodarczym.

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej:

Prelegenci:

  • dr Marta Janina Kuklo – mediator, trener, pracownik badawczo-dydaktyczny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa/ współautorstwa ok. 90 publikacji i czynnym udziale w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako trener i mediator, to ostatnie potwierdzone m.in. certyfikatem walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
  • dr Arkadiusz Bieliński – Dr Arkadiusz Bieliński – doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa UwB. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Kierownik Podyplomowych Studiów Mediatorów Sądowych. Mediator z wieloletnim doświadczeniem. Naukowo autor/współautor ponad 100 publikacji naukowych

 

Program Seminarium:

11:00 – 11:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

11:05 – 12:45 - wystąpienia prelegentów.

12:45 – 13.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

13:00 - zakończenie seminarium.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Mediacyjny trójkąt”, czyli o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy stronami, pełnomocnikami i mediatorem w mediacjach gospodarczych oraz ich roli w tym procesie”

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 15.11.2022.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

Limitowana liczba osób.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje