layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Systemowe wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów, na przykładzie mediacji konsumenckich - analiza sektorowa


 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

„Systemowe wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów, na przykładzie mediacji konsumenckich - analiza sektorowa”

 

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 


Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

Limitowana liczba osób.

 

 

  • Podczas seminarium poznasz system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • Poznasz rodzaje sporów jakie wchodzą do systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • Zaprezentujemy europejską perspektywę rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energii elektrycznej;
  • Omówimy, jak wygląda pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich na przykładzie sektora energii elektrycznej;
  • Zwrócimy uwagę na zmiany wprowadzone w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • Uzyskasz wiedzę, o Podmiotach ADR działających w Polsce;
  • Pokażemy wyzwania, jakie napotykają Podmioty ADR działające w Polsce;
  • Wspólnie zastanowimy się, co mogłoby pomóc w upowszechnieniu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką.

 

Program Seminarium:

12:00 – 12:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:05 – 13:45 - moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 – 14.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

15:00 - zakończenie seminarium.

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 1.12.2021.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

 

 

Prelegenci:

Pani Monika Stachura - Trener, mediator, radca prawny, moderator

Od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu polubownych metod rozwiązywania sporów, w tym prawnych aspektów mediacji, warsztatu mediatora oraz teorii konfliktu w ramach studiów oraz studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, kursów oraz szkoleń zarówno dla prawników jak i osób nie będących prawnikami. Monika od 2006 r. zajmuje się polubownymi metodami rozwiązywania sporów
od 2010 r. jest wpisana na listę mediatorów po uprzednim odbyciu stażu mediacyjnego w dwóch niezależnych warszawskich ośrodkach mediacyjnych.

Posiada ponad kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej także podmiotom administracji publicznej. W 2013 r. uzyskała uprawnienia adwokata, aktualnie jest radcą prawnym.
Aktualnie jest radca w Urzędzie Regulacji Energetyki w Zespole Obsługi Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Poprzednio koordynowała pracę Zespołu ds. mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, zajmującego się szeroko pojętymi polubownymi metodami rozwiązywania sporów.
Monika jest autorem publikacji oraz prelegentem na konferencjach oraz spotkaniach dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów 

 

Pan Janusz Gwiazdowski - mediator, negocjator, wykładowca, egzaminator
Od 2006 r. w ramach działalności dydaktyczno-badawczej uczęszcza oraz prowadzi zajęcia i symulacje z zakresu mediacji i negocjacji na m.in. na WPiA UW oraz Studiach Podyplomowych na WPiA UW. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, wykładów, warsztatów i projektów badawczych związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów przy współpracy m.in. z m.st. Warszawą, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.

W trakcie dotychczasowej praktyki mediacyjnej przeprowadził łącznie ponad 500 mediacji sądowych i umownych.
Jest stałym mediatorem wpisanym na listę prowadzoną m.in. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
Od maja 2017 r. pełnił funkcję Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Tworząc od podstaw publiczny podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje