layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

REKRUTACJA na seminarium: Klauzule mediacyjna i arbitrażowa jako narzędzia wspomagające utrzymanie cash flow przedsiębiorstwa

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

„Klauzule mediacyjna i arbitrażowa jako narzędzia wspomagające utrzymanie cash flow przedsiębiorstwa”

 

Wydarzenie odbędzie się 24 lutego 2023 r., w godzinach 12.00-14.00 – organizacja w trybie online / ClickMeeting.

Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

Limitowana liczba osób.

 

Uczestnik seminarium będzie miał możliwość dowiedzieć się więcej:

  • Poznasz rodzaje sporów które nie mogą być rozwiązywane w mediacji bądź rozstrzygane w arbitrażu w Polsce;
  • Dowiesz się o podstawowych różnicach pomiędzy tymi instytucjami, a sądami powszechnymi;
  • Omówimy zapis na sąd polubowny;
  • Omówimy zapis na mediację;
  • Zaprezentujemy przykłady kiedy i jak można praktycznie wykorzystać mediacje;
  • Zaprezentujemy przykłady kiedy i jak można praktycznie wykorzystać arbitraż;
  • Zwrócimy uwagę na to czy można łączyć arbitraż z mediacją;
  • Wspólnie zastanowimy się, co mogłoby pomóc w upowszechnieniu wykorzystania mediacji i arbitrażu w codziennym obrocie gospodarczym.

 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej:

Prelegenci:

Tobiasz Szychowski - adwokat i partner w kancelarii MSN Legal, członek Rady Nadzorczej w PKP S.A.

W 2019 roku wyróżniony jako prawnik korporacyjny wpisem na prestiżową listę „General Counsel Powerlist Central and Eastern Europe 2019” oraz wielokrotnie rekomendowany jako prawnik kancelaryjny w dziedzinie sporów sądowych i arbitrażu przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNIG), gdzie był odpowiedzialny za wiele kluczowych projektów międzynarodowych oraz rozwój działalności PGNiG na rynku krajowym i zagranicznym. 

Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zasiadaniu w radach nadzorczych m.in. jako członek RN w Gas-Trading S.A. oraz przewodniczący RN w PGNIG Upstream North Africa BV. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach prawnych, w szczególności jako szef Departamentu Sporów Sądowych i ADR w jednej z najbardziej prestiżowych polskich firm prawniczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

 

 

Janusz Gwiazdowsk - mediator, negocjator, wykładowca, prawnik

Od 2006 r. w ramach działalności dydaktyczno-badawczej uczęszcza oraz prowadzi zajęcia i symulacje z zakresu mediacji i negocjacji na m.in. na WPiA UW oraz Studiach Podyplomowych na WPiA UW. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, wykładów, warsztatów i projektów badawczych związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów przy współpracy m.in. z m.st. Warszawą, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.

W trakcie dotychczasowej praktyki mediacyjnej przeprowadził łącznie ponad 500 mediacji sądowych i umownych.

Jest stałym mediatorem wpisanym na listę prowadzoną m.in. przez Prezesa Sądu Okręgowego     w Warszawie.

Od maja 2017 r. pełnił funkcję Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Tworząc od podstaw publiczny podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym.

Pełniąc funkcję Koordynatora przeprowadził ponad 1000 postępowań w formule mediacji pośredniej / zdalnej z obszaru całego kraju.

Od lutego 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu stowarzyszenia National Energy Ombudsmen Network (NEON) z siedzibą w Brukseli.

W dniu 04 lutego 2021 r. został wybrany Wiceprzewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Mediacji i Arbitrażu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

W dniu 15 listopada 2021 r.  zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego został powołany na  mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Od 2022 roku prowadzi jako członek komisji weryfikacyjnej walidacje mediatorów w sprawach cywilnych w Instytucjach Certyfikujących - Centrum Mediacji Lewiatan oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 

Program Seminarium:

12:00 – 12:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:05 – 13:45 - moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 – 14.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - zakończenie seminarium.

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 1.12.2021.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

 

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: Pani Anna Kozłowska - biuro.cam@rigp.pl / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje