layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Mediacje w sprawach cywilnych z wykorzystaniem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

Mediacje w sprawach cywilnych z wykorzystaniem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

Wydarzenie odbędzie się 29 września 2022 r., w godzinach 12.00-14.00 – organizacja w trybie online / ClickMeeting.

Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

Limitowana liczba osób.

 

Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość:

  • dowiedzieć się więcej nt. wyspecjalizowanych regulacji prawa cywilnego - stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie oraz stosunki wynikające z opieki;
  • poznania przykładów konkretnych spraw, gdy mediacja okazała się szybszym i skuteczniejszym sposobem rozwiązania konfliktu, niż proces sądowy;
  • przekonania się, iż sprawa w sądzie rodzinnym nie musi kończyć się przegraną którejkolwiek ze stron;
  • uzyskania wiedzę nt. wymiernych (realnych) korzyści z uczestnictwa w mediacji cywilnej – rodzinnej;
  • upewnienia się, że postępowanie mediacyjne, w przeciwieństwie do postępowania sadowego pozwala na osobistą kontrolę przebiegu procesu rozwiązania sporu i uniknięcie stresu spotkania w sądzie;
  • zastanowienia się, kiedy przeprowadzenie mediacji w sprawach cywilnych w trybie zdalnym może być korzystnym rozwiązaniem; 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej.

 

Prelegentki:

  • dr Dorota Grażyna Gniewosz – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, urzędnik, menadżer i mediator dyplomowany, ukończyła studia na kierunku „Negocjacje i mediacje” na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Posiada doświadczenie praktyczne głównie w mediacji cywilnej i karnej dla dorosłych, zaangażowana w propagowanie wśród młodzieży rozwiązywania sporów poprzez mediację. Działała w Instytucie Rozwiązywania Konfliktów w Warszawie i Dolnośląskim Ośrodku Mediacji „DOM”. W 2020 z innymi mediatorkami założyła pierwsze w regionie jeleniogórskim Stowarzyszenie Mediatorów w Jeleniej Górze i pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Posiada certyfikat walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Zawodowo, od dwudziestu lat zajmuje kierownicze stanowisko w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
  • Agnieszka Szydłowska - mediator dyplomowany - ukończyła studia na kierunku „Prawo” na Wydziale Prawa i Administracji w WSP we Wrocławiu,  „ Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora” na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, „Studia Podyplomowe - w zakresie prawa rodzinnego z elementami psychologii”  na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2018 r. wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, oraz wpisana jest do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. W latach 2016-2022 pełniła funkcję ławnika w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (posiedzenia rozwodowe). Posiada doświadczenie pracy ze studentami jako wykładowca w WSB we Wrocławiu oraz  zaangażowana w propagowanie wśród młodzieży rozwiązywania sporów poprzez mediację. Posiada certyfikat walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".   W 2020 z innymi mediatorkami założyła pierwsze w regionie jeleniogórskim Stowarzyszenie Mediatorów w Jeleniej Górze i pełni funkcję Prezesa Zarządu. 

 

Program Seminarium:

12:00 – 12:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:05 – 13:45 - wystąpienia prelegentek.

13:45 – 14.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

15:00 - zakończenie seminarium.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Mediacje w sprawach cywilnych z wykorzystaniem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 15.09.2022.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

 

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje