layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Co nowego w mediacji? Zapisz się na wydarzenie online!

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

„Co nowego w mediacji - czyli jakie zmiany w mediacji po nowelizacji  ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dn. 09.03.2023 r., która weszła w życie 01.07.2023 r.”

 

Wydarzenie odbędzie się 9 sierpnia 2023 r., w godzinach 12.00-14.00 – organizacja w trybie online / ClickMeeting.

Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

Limitowana liczba osób.

 

 

W trakcie seminarium uczestnicy:

 • poznają nowe przepisy dotyczące mediacji po nowelizacji KPC i niektórych innych ustaw,
 • dowiedzą się jakie nowe obowiązki nakładają na mediatorów zmienione przepisy,
 • poznają jakie są nowe obowiązki informacyjne mediatora w związku z prowadzonymi postępowaniami mediacyjnymi,
 • dowiedzą się o zmianach w zakresie sposobu pobierania wynagrodzenia przez mediatora,
 • poszerzą wiedzę z zakresu prawnych aspektów mediacji, sposobu konstruowania ugód mediacyjnych oraz dobrych praktyk współpracy z sądami.

 

Dodatkowo prowadzące seminarium podzielą się dotychczasową praktyką i doświadczeniem z zakresu prowadzenia postępowań mediacyjnych oraz zaproszą uczestników seminarium do dyskusji jak nowe przepisy wpłyną na jakość i szybkość prowadzonych postępowań mediacyjnych.

 

Prelegenci / Prelegentki:

 

 • dr Marta Janina Kuklo – mediator, trener, pracownik badawczo-dydaktyczny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa/ współautorstwa ok. 90 publikacji i czynnym udziale w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako trener i mediator, to ostatnie potwierdzone m.in. certyfikatem walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
   
 • Magda Bellwon – mediatorka, wykładowczyni akademicka, certyfikowana trenerka Action Learningu, facylitatorka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, absolwentka Podyplomowego Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Prelegentka na licznych konferencjach poświęconych tematyce mediacji.
  Od roku 2007 aktywna mediatorka, specjalizując się w prowadzeniu mediacji gospodarczych, pracowniczych oraz cywilnych. Mediatorka Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, członkini Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Inicjatorka i współorganizatorka idei „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. 

Pomysłodawczyni „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” współtworzonej z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie, wykładowczyni akademicka współpracująca m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem WSB Merito.

 

Program Seminarium:

12:00 – 12:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:05 – 13:45 - moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 – 14.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - zakończenie seminarium.

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje