layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M 

„Mediacja w sprawach gospodarczych.

Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców".

Seminarium odbędzie się 16 listopada 2021 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 

 


Udział bezpłatny 

 

Podczas tych 2h poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.

 • Przekonasz się, iż sprawa w sądzie gospodarczym nie musi kończyć się przegraną którejkolwiek ze stron (jednej ze stron stosunku gospodarczego);
 • Dowiesz się, że udział w mediacji pozwala na osobistą kontrolę przebiegu procesu rozwiązania sporu  i bezpośredni wpływ na jego wynik końcowy; 
 • Poznasz przykłady konkretnych spraw, gdy pokój mediatora okazał się szybszym i skuteczniejszym miejscem rozwiązania konfliktu, niż sala sądowa, a spotkanie z mediatorem - realnym sposobem na zakończenie sporu i uniknięcie stresu spotkania w sądzie;
 • Uzyskasz wiedzę nt. wymiernych (realnych) korzyści majątkowych wynikających z zakończenia sprawy w mediacji;
 • Upewnisz się, że postępowanie mediacyjne, w przeciwieństwie do postępowania sadowego gwarantuje pełna poufność rozwiązania sporu;
 • Nie będziesz miał wątpliwości, iż ugoda mediacyjna zapewnia, co najmniej te same skutki prawne, jakie wynikają z prawomocnego wyroku zapadłego w danej sprawie, pomiędzy jej stronami, ok 13-krotnie szybciej w stosunku do trwania sądowego procesu gospodarczego i nie mniej niż 5-krotnie taniej (przy sprawach o dużej wartości przedmiotu sporu, ta relacja jest zdecydowanie bardziej korzystna dla wariantu mediacyjnego).
    

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa gospodarczego (więcej o ekspertach poniżej).


Program Seminarium:

12:00 - 12:10 - Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:10 - 13:45 - Moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 - 14:00 - Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - Zakończenie seminarium.

 


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu, gdzie wyrok sądowy stanowi ostateczność”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
 • Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
 • Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 5.11.2021.
   

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

 

Limitowana liczba osób.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl  / tel +48 882 430 979

 

Eksperci:

Pani Marta Skrocka - Prelegent

dr Marta Janina Skrodzka – doktor nauk prawnych, mediator, trener. Ekspert Instytutu Mediacji Fundacji Rozwoju Edukacji Społecznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa lub współautorstwa ponad 90 publikacji) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako mediator. Zajmuje stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pełni funkcję Koordynatora Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży.

 

 

Pan Dariusz Wojnar - Prelegent


adw. Dariusz Wojnar – praktyk mediacji. Zajmuje się nią od 2013 roku, kiedy został wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2017 roku został wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Przeprowadził kilkaset mediacji głównie w sprawach cywilnych i gospodarczych. Zaangażowany w propagowanie mediacji. Jeden z inicjatorów Łódzkiego Porozumienie Mediatorów. Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Mediacji – Fundacja Rozwoju Edukacji Społecznej. W samorządzie adwokackim pełnił funkcje Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury im adw. Witolda Bayera.

 

 

Pan Andrzej Misiak - Moderator wydarzenia


Radca prawny, Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

 

Rejestracja - KLIKNIJ.

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje