layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Pracodawco, Pracowniku czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? Mediacja w sprawach ze stosunku pracy.

 

 

S E M I N A R I U M 

Pracodawco, Pracowniku czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? 

Mediacja w sprawach ze stosunku pracy.

 

 

Seminarium odbędzie się 28 września 2021 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online).  

Udział bezpłatny 


 
Podczas tych 2 h poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów ze stosunku pracy. 

 • przekonasz się, iż sprawa w sądzie pracy nie musi kończyć się przegraną pracodawcy lub pracownika (jednej ze stron stosunku pracy); 
 • poznasz przykłady konkretnych spraw, gdy pokój mediatora okazał się szybszym i skuteczniejszym miejscem rozwiązania konfliktu, niż sala sądowa, a spotkanie z mediatorem - realnym sposobem na zakończenie sporu i uniknięcie stresu spotkania w sądzie; 
 • uzyskasz wiedzę nt. wymiernych (realnych) korzyści majątkowych wynikających z zakończenia sprawy w mediacji; 
 • dowiesz się, iż ugoda mediacyjna zapewnia, co najmniej te same skutki prawne, jakie wynikają z prawomocnego wyroku zapadłego w danej sprawie, pomiędzy jej stronami. 
   

Seminarium poprowadzą  osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa pracy (więcej o ekspertach poniżej).

 • SSR Paweł Antczak – od 2001 roku orzeka w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2008 roku odbył staż w szwedzkim Sądzie Pracy w Sztokholmie (Arbetsdomstolen). Absolwent studiów podyplomowych prawa konstytucyjnego. Prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy m.in. dla radców prawnych, oraz współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Wykładowca Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • SSR Adam Włodarczyk – Sędzia Wydziału Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent prawa i Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Łódzkim, laureat Nagrody Ministra Gospodarki w Konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nagrody im. prof. Jana Kodrębskiego za najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Moderatorem seminarium będzie:

Radca Prawny Andrzej Misiak – Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

Program Seminarium: 
12:00 - 12:10 - Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie. 
12:10 - 13:45 - Moderowana dyskusja z prelegentami. 
13:45 - 14:00 - Odrębna sesja odpowiedzi na pytania. 
14:00 - Zakończenie seminarium. 
 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. "Pracodawco, Pracowniku czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? Mediacja w sprawach ze stosunku pracy." 


*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych. 


Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa. 

 

Szczegóły organizacyjne: 

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji. 
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej. 
 • Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting. 
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji. 
 • W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników. 
 • Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium.
 • Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko. 
 • Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 19.09. 
     
   

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE. 
 

Limitowana liczba osób. 
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt 
e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl  tel +48 882 430 979

 

Wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Platformy ClickMeeting, otwierając udostępniony niżej link:
https://rigp.clickmeeting.com/seminarium-01-2021-09-28/register 

 

 

Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2021. 

 

 

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje