layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu - wyrok ostatecznością.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu, gdzie wyrok sądowy stanowi ostateczność.”

 

  • Podczas seminarium poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych
  • Przekonasz się, iż sprawa w sądzie gospodarczym nie musi kończyć się przegraną którejkolwiek ze stron (jednej ze stron stosunku gospodarczego);
  • Poznasz przykłady konkretnych spraw, gdy pokój mediatora okazał się szybszym i skuteczniejszym miejscem rozwiązania konfliktu, niż sala sądowa, a spotkanie z mediatorem - realnym sposobem na zakończenie sporu i uniknięcie stresu spotkania w sądzie;
  • Uzyskasz wiedzę nt. wymiernych (realnych) korzyści majątkowych wynikających z zakończenia sprawy w mediacji;

 

Seminarium odbędzie się 19 października o 12:00.


Warunek uczestnictwa stanowi wyłącznie miejsce zamieszkania/praktyki/prowadzenia działalności/zatrudnienie na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego lub wykonywanie praktyki zawodowej czy też prowadzenie działalności na terenie powyższych województw.

 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa gospodarczego (więcej o ekspertach poniżej) 

Program Seminarium: 
12:00 - 12:10 - Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie. 
 12:10 - 13:45 - Moderowana dyskusja z prelegentami. 
 13:45 - 14:00 - Odrębna sesja odpowiedzi na pytania. 
 14:00 - Zakończenie seminarium. 


Wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Platformy ClickMeeting, otwierając udostępniony niżej link 
https://rigp.clickmeeting.com/seminarium-02-2021.../register 


Seminaria są bezpłatne, a liczba uczestników limitowana. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Seminarium otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Prelegenci:

  • SSO Andrzej Romek – sędzia X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi, zastępca przewodniczącego Wydziału. Orzeka od 1993 r., najpierw w sprawach cywilnych, od 2010 r. w sprawach gospodarczych. Do listopada 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz funkcję Wiceprezesa tegoż Sądu. Uczestnik kilku konferencji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów oraz gorący zwolennik mediacji. Uważa, że stwarza ona warunki pozwalające na szybsze i tańsze rozstrzyganie sporów, a przede wszystkim na oszczędność czasu i realizację innych celów, choćby sportowych. Czas wygospodarowany dla siebie daje poczucie własnej wartości i pozwala osiągać sukcesy. Sam jest pasjonatem biegania, ukończył maraton i kilkanaście biegów długodystansowych.
  • Aleksandra Krysztofiak – absolwentka WPiA UŁ, radca prawny od 1993 r.,  mediator od 2006 r. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Ukończyła  studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania, a także w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej, na WPiA UŁ. Ukończyła półroczne Studium Prawa Europejskiego zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Uczestniczka programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Radców Prawnych pro publico bono „Świadomy swoich praw obywatel”.

Moderator:

r. pr. Andrzej Misiak – Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, radca prawny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt 
e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl  / tel +48 882 430 979 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje