layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Negocjacje w mediacji - dla mediatora i pełnomocnika oraz reprezentacja strony w postępowania mediacyjnym

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

„Negocjacje w mediacji - dla mediatora i pełnomocnika oraz reprezentacja strony w postępowania mediacyjnym"

 

Seminarium odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online).  

 

Udział bezpłatny 

 

- ZAREJESTRUJ SIĘ - 

 

 

Program seminarium:

  • negocjacje jako element praktyki pełnomocnika i mediatora, specyfika negocjacji wielostronnych,
  • rola pełnomocnika  w przygotowaniu strony do negocjacji i mediacji - kryteria doboru strategii i technik negocjacyjnych,
  • reprezentacja klienta w mediacji. Trójkąt reprezentacji w mediacji,
  • negocjacje w mediacjach - techniki i taktyki przydatne w pracy mediatora,
  • praktyczne przykłady prowadzenia negocjacji i mediacji z uwzględnieniem roli profesjonalnego pełnomocnika.

 

Dodatkowo prowadzące seminarium podzielą się dotychczasową praktyką i doświadczeniem z zakresu prowadzenia postępowań mediacyjnych oraz zaproszą uczestników seminarium do dyskusji jak nowe przepisy wpłyną na jakość i szybkość prowadzonych postępowań mediacyjnych.

 

Prelegenci / Prelegentki:

  • dr Marta Janina Kuklo – mediator, trener, pracownik badawczo-dydaktyczny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa/ współautorstwa ok. 90 publikacji i czynnym udziale w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako trener i mediator, to ostatnie potwierdzone m.in. certyfikatem walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
     
  • Magda Bellwon – mediatorka, wykładowczyni akademicka, certyfikowana trenerka Action Learningu, facylitatorka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, absolwentka Podyplomowego Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Prelegentka na licznych konferencjach poświęconych tematyce mediacji.Od roku 2007 aktywna mediatorka, specjalizując się w prowadzeniu mediacji gospodarczych, pracowniczych oraz cywilnych. Mediatorka Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, członkini Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Inicjatorka i współorganizatorka idei „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.Pomysłodawczyni „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” współtworzonej z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie, wykładowczyni akademicka współpracująca m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem WSB Merito.

 

Program Seminarium:

12:00 – 12:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:05 – 13:45 - moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 – 14.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - zakończenie seminarium.

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 1.12.2021.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

 

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: Pani Anna Kozłowska - biuro.cam@rigp.pl  / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje