layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M


Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych.


 Seminarium odbędzie się 2 lutego 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 

 

Udział bezpłatny 

 

Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość zapoznać się m.in. z poniższymi zagadnieniami istotnymi dla holistycznej praktyki polubownego rozwiązywania sporów prawnych:


1. Istota holistycznego podejścia do praktyki mediacyjnej i prawniczej.

2. Wielocelowość dyskursu mediacyjnego i różnorodność korzyści z uczestnictwa w mediacji w wymiarze personalnym, interpersonalnym i społecznym.

3. Istota praktyki peacemaking. Positive peace versus negative peace. Mediator jako peacemaker - specyficzna rola mediatora jako promotora i strażnika pokoju społecznego.

4. Istota instytucji przeprosin, przebaczenia i pojednania stron konfliktu – ujęcie prawne, psychologiczne, komunikacyjne, relacyjne i etyczne.

5. Wybrane regulacje polskiego materialnego prawa cywilnego i karnego odwołujące się do przeprosin, przebaczenia, pojednania.

6. Szczególna rola przeprosin, przebaczenia i pojednania stron sporu dla praktyki mediacyjnej, opartej na tzw. peacemaking.

 


Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej)

Program Seminarium:

12:00 - 12:10 - Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:10 - 13:45 - Moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 - 14:00 - Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - Zakończenie seminarium.

 

Zarejestrować sie na wydarzenie można TUTAJ.

 


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. "Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
  • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
  • Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
  • Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
  • W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
  • Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
  • Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 17.02.2022.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE przez Regionalną izbę Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku, kod 80-244, Aleja Grunwaldzka 82, KRS: 0000311830.

 

Limitowana liczba osób.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl  / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje