layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M


Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych.


 Seminarium odbędzie się 2 lutego 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 

 

Udział bezpłatny 

 

Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość zapoznać się m.in. z poniższymi zagadnieniami istotnymi dla holistycznej praktyki polubownego rozwiązywania sporów prawnych:


1. Istota holistycznego podejścia do praktyki mediacyjnej i prawniczej.

2. Wielocelowość dyskursu mediacyjnego i różnorodność korzyści z uczestnictwa w mediacji w wymiarze personalnym, interpersonalnym i społecznym.

3. Istota praktyki peacemaking. Positive peace versus negative peace. Mediator jako peacemaker - specyficzna rola mediatora jako promotora i strażnika pokoju społecznego.

4. Istota instytucji przeprosin, przebaczenia i pojednania stron konfliktu – ujęcie prawne, psychologiczne, komunikacyjne, relacyjne i etyczne.

5. Wybrane regulacje polskiego materialnego prawa cywilnego i karnego odwołujące się do przeprosin, przebaczenia, pojednania.

6. Szczególna rola przeprosin, przebaczenia i pojednania stron sporu dla praktyki mediacyjnej, opartej na tzw. peacemaking.

 


Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej)

Program Seminarium:

12:00 - 12:10 - Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

12:10 - 13:45 - Moderowana dyskusja z prelegentami.

13:45 - 14:00 - Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

14:00 - Zakończenie seminarium.

 

Zarejestrować sie na wydarzenie można TUTAJ.

 


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. "Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
  • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
  • Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
  • Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
  • W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
  • Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
  • Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 17.02.2022.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE przez Regionalną izbę Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku, kod 80-244, Aleja Grunwaldzka 82, KRS: 0000311830.

 

Limitowana liczba osób.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl  / tel +48 882 430 979

 

Moderator:

  • r. pr. Andrzej Misiak – Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Jeden z inicjatorów oraz Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, radca prawny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Dydaktyk akademicki i trener z przedmiotu mediacji. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

Prelegenci:

  • dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM – Radca prawny, stały mediator Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Profesor i kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, autor ekspertyz naukowych dotyczących projektów zmian ustawowych w zakresie mediacji i innych form polubownego rozwiązywania sporów. W latach 2010-2016 kierownik, autor programu nauczania i wykładowca studiów podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aktualnie wykładowca mediacji m.in. na studiach podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowca mediacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Kierownik i wykonawca projektu naukowego pt. „Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W 2021 r. nominowany do honorowego tytułu „Ambasadora Mediacji”, w imieniu Kapituły Konkursu, organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Autor i współautor (wraz z prof. A.Kalisz) m.in. monografii: „Studium mediacji. Od teorii ku praktyce.” (2007), „Mediacja sądowa i pozasądowa” (2009, 2014), „Polubowne rozwiązywanie sporów w pomocy społecznej. Komunikacja. Psychologia konfliktów. Negocjacje i mediacji socjalne” (2015), „Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie” (2020) oraz licznych artykułów naukowych z tej dziedziny.
  • dr Przemysław Kubiak – adiunkt na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz magister psychologii i certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty dla studentów prawa i prawników (radców, adwokatów i sędziów) na terenie całej Polski oraz za granicą (m. in. w Meksyku, Indonezji, Turcji, we Włoszech, na Słowacji). Od 20 lat powiązany z działalnością Uniwersyteckich Poradni Prawnych, gdzie regularnie bierze udział w konferencjach ogólnopolskich oraz prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności miękkich. Od ponad 5 lat prowadzi grupę mediacji na WPiA UŁ, ściśle współpracując z mediatorami regionu Łódzkiego. W ramach tej kooperacji jest również współorganizatorem Łódzkiego Forum Mediacji. Prowadzi zajęcia dla mediatorów z zakresu komunikacji na podyplomowych studiach z mediacji gospodarczej i na WPiA UŁ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje