layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Podsumowanie seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych (JSFP).

7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium pt. "Mediacja w sprawach gospodarczych. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych (JSFP).”

 

Uczestnicy spotkania poznali:

  • rys historyczny mediacji z udziałem JSFP,
  • regulacje prawne konstytuujące postępowanie mediacyjne z udziałem JSFP,
  • reprezentatywne przykłady spraw z udziałem JSFP,
  • cechy kształtujące samoistność/odrębność mediacji z udziałem JSFP od mediacji w innych kategoriach spraw,
  • bariery w korzystaniu z mediacji przez JSFP i sposoby na ich przezwyciężenie.

 

Uczestnicy zostali zaproszeni na część II seminarium, które w całości poświęcone będzie metodologii sporządzania analizy, o której mowa w art. 54a ust. o finansach publicznych jako warunku determinującego możliwość osiągnięcia porozumienia (zawarcia ugody mediacyjnej) w sprawach z udziałem JSFP (wydarzenie planowane jest na I kwartał 2022 roku).

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje