layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Mediacja wobec inflacji: pieniądza i prawa. Problemy dotyczące zatwierdzania ugód mediacyjnych w postępowaniu gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności intelektualnej.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

 

Mediacja wobec inflacji: pieniądza i prawa. Problemy dotyczące zatwierdzania ugód mediacyjnych w postępowaniu gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności intelektualnej.


 

Seminarium odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w godzinach 13:00 - 15:00 w formie zdalnej (online). 

 


Udział bezpłatny 

Rejestracja jest dostępna TUTAJ.

 

 

Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość poznać:


1. Najbardziej aktualne problemy związane z rozstrzyganiem sporów po pandemii

2. Przykłady klauzul zawieranych w ugodach mediacyjnych i to, jak ocenia je Sąd

3. Wyzwania, jakie napotykają Sądy wobec problemów związanych z inflacją

 

Ponadto: 


1. Omówimy, jak na koncyliację wpływają stale zmieniające się reguły prawne, przepisy obowiązujące tymczasowo (tak zwane „tarcze”) i jak obronić pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;

2.  Zwrócimy uwagę na spory na tle klauzuli rebus sic stantibus – czy pandemia uruchomiła w nas potrzebę negocjowania sporów, zamiast szukania rozstrzygnięcia na zewnątrz;

3. Zaprezentujemy, jak Sąd własności intelektualnej może stymulować koncyliacyjne rozwiązania sporów;

4. Uzyskasz wiedzę, jakie wyzwania stoją przed Sądami gospodarczymi, czy dalsza specjalizacja jest koniecznością;

5. Wspólnie zastanowimy się, czy możliwe jest w obecnych warunkach upodmiotowienie stron sporu, czy też są zdane na decyzję zewnętrznego autorytetu – Sądów, Trybunałów.

 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej:

Moderator:

  • r. pr. Andrzej Misiak – Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Prezes Instytutu Mediacji, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Jeden z inicjatorów oraz Rzecznik/Wiceprzewodniczący Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, radca prawny, stały mediator, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Kierownik Instytucji Certyfikującej oraz specjalista ds. mediacji Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Dydaktyk akademicki i trener z przedmiotu mediacji. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Dyplomowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

Prelegenci:

  • dr Krzysztof Kurosz – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydziału Własności Intelektualnej. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. w X edycji Konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku za pracę doktorską „Artystyczne wykonanie i granice jego ochrony”. Autor dwóch monografii i kilkunastu artykułów z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i prawa cywilnego. Od 1 lipca 2020 r. orzeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXII Wydziale Własności Intelektualnej. Otrzymał wyróżnienie w plebiscycie „Obywatelski Sędzia Roku 2020” organizowanym przez Fundację Court Watch w związku z rozwijaniem edukacji prawnej oraz zaangażowaniem w opracowanie systemu umożliwiającego udział publiczności w rozprawach on-line.
  • Sędzia Piotr Chańko – Przewodniczący XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w latach 2011-2014 radca Prokuratorii Generalnej SP, w latach 2014-2015 starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zdał egzamin sędziowski z pierwszą lokatą. Sędzia Rejonowy od 2015 roku, od 2017 roku delegowany również do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, od 2019 roku społeczny koordynator mediacji w sprawach gospodarczych. Członek OIRP w Łodzi, od 2019 roku wykładowca na aplikacji radcowskiej w OIRP w Łodzi, autor szkoleń z zakresu: prawa gospodarczego, mediacji, odpowiedzialności za zobowiązania członków zarządu spółek, skargi pauliańskiej dla podmiotów publicznych, zasad konstrukcji umów gospodarczych. Jako doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego prowadził przez 6 lat zajęcia ćwiczeniowe ze studentami WPiA UŁ. Ukończył kurs prawa porównawczego na Faculté de Droit Comparé w Strasburgu. Uczestnik Europejskiego Finału WTO Moot Court Competition w Wilnie z reprezentacją Uniwersytetu w Maastricht oraz członek nagrodzonej wyróżnieniem reprezentacji Polski na konkursie THEMIS w Lizbonie, zwycięzca Łódzkiego Konkursu Krasomówczego, juror i autor kazusów w kolejnych edycjach. Autor publikacji prawniczych.

 

Program Seminarium:

13:00 – 13:05 - otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

13:05 – 14:45 - moderowana dyskusja z prelegentami.

14:45 – 15.00 - odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

15:00 - zakończenie seminarium.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Mediacja wobec inflacji: pieniądza i prawa. Problemy dotyczące zatwierdzania ugód mediacyjnych w postępowaniu gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności intelektualnej.”

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila; w wypadku jego braku, prosimy o kontakt z organizatorami.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 1.06.2022.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE.

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje