layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych.

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Seminarium odbędzie się 8 marca 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 

 

Udział bezpłatny 

Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość dowiedzieć się:

 1. jakie czynniki wpływają na gotowość jednostki sektora finansów publicznych do podjęcia mediacji,
 2. w jaki sposób przepisy prawa ograniczają swobodę negocjacji po stronie jednostki sektora finansów publicznych i jak to wpływa lub może wpływać na przebieg mediacji,
 3. co jest niezbędne do tego, aby jednostka sektora finansów publicznych mogła zawrzeć ugodę oraz jakie znaczenie dla określenia takich możliwości ma analiza, o której mowa w art. 54a ustawy o finansach publicznych,
 4. co powinna zawierać analiza poprzedzająca zawarcie ugody oraz kto odpowiada za jej przygotowanie,
 5. jakie ryzyka związane ze sporem najczęściej mogą uzasadniać zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych oraz jakie mechanizmy można stosować do ich oceny na potrzeby planowanej ugody,
 6. jak w praktyce oceniać zasadność zawarcia ugody w nietypowych sytuacjach,
 7. jak kształtują się zależności między poufnością mediacji, a wymogiem transparentności działań jednostek sektora finansów publicznych oraz jakie strategie komunikacji mogą z tego wynikać dla jednostek sektora finansów publicznych.
   

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej)

Moderator:

 • r. pr. Andrzej Misiak – Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Jeden z inicjatorów oraz Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, radca prawny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Dydaktyk akademicki i trener z przedmiotu mediacji. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.

 

Prelegenci:

 • dr hab. Marcin Górski, prof. UŁ (WPiA) – Radca prawny, dyrektor Wydziału Prawnego UMŁ (od 2012 r.), członek Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN. Jest autorem ok. 170 publikacji oraz legitymuje się wieloletnim, wszechstronnym doświadczeniem dydaktycznym. W jego praktyce zawodowej istotne miejsce zajmują węzłowe zagadnienia ustrojowe samorządu terytorialnego oraz zarządzanie ryzykami prawnymi w jednostce sektora finansów publicznych. Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach oraz mediacjach z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.
 • r. pr. Wojciech Barczyński – Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego w Urzędzie Miasta Łodzi, wykonuje zawód radcy prawnego od 2006 r., specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, przygotowania kontraktów oraz negocjacji. Dzięki długoletniej współpracy z instytucjami kultury posiada również doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania i obrotu prawami autorskimi. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem związanym z reprezentowaniem jednostek sektora finansów publicznych w sporach sądowych (zwłaszcza na tle sporów budowlanych) oraz praktyczną wiedzę związaną z przebiegiem negocjacji i przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych. Bezpośrednio uczestniczył w szeregu negocjacji i mediacji zakończonych zawarciem ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych.

 

Program Seminarium:

12:00 - 12:10

Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

 12:10 - 13:45

Moderowana dyskusja z prelegentami.

 13:45 - 14:00

Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

 14:00

Zakończenie seminarium.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. "Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych.”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 3.03.2022.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE przez Regionalną izbę Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku, kod 80-244, Aleja Grunwaldzka 82, KRS: 0000311830.

 

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

 

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje