slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

ISP 3

Inteligentna Specjalizacja Pomorza 3

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP została Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 w zakresie: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3).

 

Celem trzeciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności stowarzyszeń i firm, które koncentrują się na stworzeniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

isp3

Pomorski Rejestr Innowacji

Pomorski Rejestr Innowacji jest instrumentem wspomagającym nawiązywanie współpracy pomiędzy pomysłodawcami projektów, dostawcami know-how, technologii i usług, w obszarach ekoefektywnych technologii energetycznych. Ułatwiając nawiązywanie współpracy między kontrahentami, Rejestr umożliwi również wyłonienie oraz wsparcie projektów o potencjale innowacyjnym, których rozwój i wdrożenie przyczynią się do osiągania celów poprawy efektywności energetycznej, upowszechnienia odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii oraz zarządzania energią.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rejestru, który zawiera szereg informacji związanych z ochroną informacji handlowych, sposobie przetwarzania przekazanych informacji, jak również ich publicznego udostępniania. Dane na temat pomysłów projektów oraz ofert współpracy zostaną udostępnione w sposób zanonimizowany, natomiast nawiązanie kontaktu między stronami będzie następowało za pośrednictwem operatora Rejestru - Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Rejestr potrzeb projektowych i ofert, zostanie upubliczniony na stronie internetowej Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 3 "Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie".

 

Pomorski Rejestr Innowacji - KLIKNIJ.

Regulamin - KLIKNIJ.

Link do ankiety - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje