slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

ISP 3

Inteligentna Specjalizacja Pomorza 3

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP została Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 w zakresie: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3).

 

Celem trzeciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności stowarzyszeń i firm, które koncentrują się na stworzeniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

isp3

II Porozumienie na rzecz ISP 3

II POROZUMIENIE NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI POMORZA Z OBSZARU
Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

 

zawarte w Gdańsku w dniu 25 stycznia 2019 roku pomiędzy:


Województwem Pomorskim 
z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Okopowej 21/27 (80–810 Gdańsk), posiadającym numer NIP: 583- 31–63-786, REGON: 191674836, reprezentowanym przez:

 

Mieczysława Struka — Marszałka Województwa Pomorskiego, Ryszarda Świlskiego — Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, zwanym dalej „Województwem”

 

oraz

 

podmiotami, których przedstawiciele, na mocy Porozumienia z 28 stycznia 2016 roku,  wspólnie utworzyli Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.

 

 

LISTA SYGNATARIUSZY - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje