slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

ISP 3

Inteligentna Specjalizacja Pomorza 3

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP została Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 w zakresie: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3).

 

Celem trzeciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności stowarzyszeń i firm, które koncentrują się na stworzeniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

isp3

IV Barometr dynamiki rozwoju ISP 3

Zapraszamy do lektury Barometru dynamiki rozwoju ISP3, podsumowującego działania realizowane w okresie od maja do października 2021 roku.

Dzięki poluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 możliwy był powrót do bezpośrednich spotkań i współpracy lidera ISP3 oraz sygnatariuszy Porozumienia. Organizacja spotkań grup roboczych umożliwiła nawiązanie współpracy rozwojowej pomiędzy przedsiębiorstwami biorącymi udział w pracach Porozumienia oraz sektorem publicznym – reprezentowanym przez Biuro Energetyki Miasta Gdańsk oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Zauważalny był również wzrost udziału sygnatariuszy ISP3 w projektach współfinansowanych z programu ramowego Horyzont 2020. Podobnie jak w poprzednich etapach, najszerzej reprezentowaną grupą sygnatariuszy były uczelnie wyższe. Innymi kategoriami podmiotów były samorządy oraz instytucje otoczenia biznesu. Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach tematycznych ISP3, znajdują się głównie średniej wielkości firmy, prowadzące działalność produkcyjną.

 

 

Pobierz raport — KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje