slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

ISP 3

Inteligentna Specjalizacja Pomorza 3

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP została Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 w zakresie: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3).

 

Celem trzeciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności stowarzyszeń i firm, które koncentrują się na stworzeniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

isp3

O projekcie

 

Inteligentne Specjalizacje Pomorza to branże i obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale rozwoju w regionie. Inicjatorem Inteligentnych Specjalizacji jest Komisja Europejska, która w 2020 roku przyjęła strategię “Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju popierającego włączeniu społecznemu.

 

Pobierz przewodnik po Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza:

 

Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów została przeznaczona znaczna część funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

W województwie pomorskim wyłonione zostały cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP):

ISP 1 — Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 — Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 — Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 — Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

 

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP została Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 w zakresie: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3).

 

Celem trzeciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności stowarzyszeń i firm, które koncentrują się na stworzeniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

Przystąp do ISP 3 - Deklaracja uczestnictwa.

Wypełnioną deklarację odeślij na adres: d.mucha@rigp.pl

 

Kontakt:

 

  • Damian Mucha
    Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
    e-mail: d.mucha@rigp.pl; tel.: 602 327 503.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje