slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy to projekt partnerski realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Inkubator STARTER, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Gdańsku, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

 

 

 

Przejdź do strony
pbe

Archiwalne zapytania ofertowe

Nabór na stanowisko projektowe pn. Koordynator Partnera

Nabór na stanowisko projektowe pn. Specjalista ds. rozliczeń

Zapytanie odwołane: Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2019

Wyniki zapytania ofertowego z dn. 15.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowania Brokera Ekspertowego w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowania eksperta ds. Platformy Eksportowej w projekcie pn.

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług Brokera Eksportowego w ramach projektu “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i udostępnienia systemu informatycznego pn. „Platforma Eksportowa” w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania eksperta ds. Platformy Eksportowej w projekcie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego pn. „Platforma Eksportowa” wraz z 2 narzędziami do diagnozy przedsiębiorców w zakresie ich potencjału eksportowego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO BROKER LOKALNY

Zapytania ofertowe 04.07.2016

Zapytanie ofertowe 03.07.2016

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje