slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy to projekt partnerski realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Inkubator STARTER, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Gdańsku, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

 

 

 

Przejdź do strony
pbe

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach projektu zostanie stworzony kompleksowy system wsparcia ekspansji międzynarodowej oparty na trzech filarach:

  1. WSTĘP DO EKSPORTU – działania kierowane do MŚP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami.
  2. ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH — dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach.
  3. AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA
  4. GRANTY DLA MŚP – działanie kierowane do MŚP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MŚP.

 

Czas trwania projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2023

Budżet projektu: 84,08 mln zł

 

Projekt zakłada:

  • 1800 firm otrzyma wsparcie w ogóle
  • 1300 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie niefinansowe
  • 600 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji działalności
  • 475 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym
  • 10 000 firm uczestniczących w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym
  • 200 firm, które wprowadzą zmiany organizacyjno procesowe

 

Więcej informacji udziela:

Magdalena Raczyńska, Kierownik Projektu
e-mail: m.raczynska@rigp.pl, tel. 665 770 766

 

Brokerzy Eksportowi:

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje