slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób: pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia z zakresu TIK podstawowe – podstawy komputerowe ECDL (32 h);
 • Szkolenia TIK ponadpodstawowe - zaawansowane – Oracle (Java SE, Database, Database Security) (80 h);
 • Szkolenia językowe wraz z egzaminem certyfikowanym: angielski, niemiecki, francuski (120 h).

Dofinansowanie ścieżek na poziomie 90%.

Ważne! Rekrutacja w trybie ciągłym. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Kandydaci na Uczestników projektu powyżej 50 r.ż. i/lub posiadający wykształcenie nie wyższe niż ISCED 3 (średnie – ponadgimnazjalne) otrzymują punkty premiujące na liście rankingowej. 

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

Rodzaje szkoleń

1. Autoryzowane szkolenia Oracle - ograniczona liczba miejsc: 70 osób

W ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia tematyczne dla każdego uczestnika projektu (każde szkolenie w wymiarze 40 godzin). Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym.

 

Przykładowe szkolenia w obszarze:

 • Oracle JavaScript and HTML5: Develop Web Applications;
 • Java SE 8 Programming;
 • Developing Applications for the Java EE 7 Platform Ed 1;
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development;
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development;
 • Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop;
 • Oracle WebLogic Server 12c: Administration I.

W ramach projektu mogą być także realizowane inne niż ww. autoryzowane szkolenia ORACLE, umożliwiające przygotowanie uczestników do aktualnie obowiązującego procesu certyfikacji Oracle, zgodne z ww. kompetencjami w obszarze DIGCOMP, w wymiarze po 40 godzin każde szkolenie.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o naborze na:

 

Autoryzowane szkolenia ORACLE - ONLINE

 

Szkolenia są skierowane do osób powyżej 25. roku życia, pracujących i zamieszkujących województwo pomorskie. W szkoleniu mogą brać udział pracownicy MMŚP oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (w tym samozatrudnione).

W ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia tematyczne dla każdego uczestnika projektu (każde szkolenie w wymiarze 40 godzin). Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym.

 

Koszt szkolenia: 1 486,75 zł (Koszt obejmuje 80h szkolenia (2 szkolenia x 40h) wraz z wydaniem zaświadczenia).

 

W ramach Projektu oferujemy 3 ścieżki:

 

Ścieżka Tytuł szkolenia Czas (godz.) Lokalizacja Informacje o szkoleniu (opis wykonawcy)
Programista Java Java SE: Programming I Ed 2 40 online https://academy.asseco.pl/OR_SE_PRI-Java-SE-Programming-I-Ed-2  
Java SE: Programming II 40 https://academy.asseco.pl/OR_SE_PRII-Java-SE-Programming-II  
Administrator baz danych Oracle Oracle Database 19c: SQL Workshop 40 online https://academy.asseco.pl/OR_19C_SQLW-Oracle-Database-19c-SQL-Workshop 
Oracle Database: Administration Workshop 40 https://academy.asseco.pl/OR_19C_AW-Oracle-Database-19c-Administration-Workshop  
Administrator bezpieczeństwa infrastruktury Oracle Oracle Database Security: Preventive Controls 40 online https://academy.asseco.pl/OR_SEC_PRC-Oracle-Database-Security-Preventive-Controls-Ed-1  
Oracle Database Security: Detective Controls 40 https://academy.asseco.pl/OR_SEC_DEC-Oracle-Database-Security-Detective-Controls-Ed-1 

 

 

2. Certyfikowane kursy językowe:

 • Kurs języka angielskiego - 189,91 zł ;
 • Kurs języka niemieckiego - 190,49 zł ;
 • Kurs języka francuskiego - 186,57 zł.

W ramach projektu zaplanowano udział 216 uczestników (język angielski – 180 uczestników, język niemiecki – 24 uczestników, język francuski – 12 uczestników).

 

Dodatkowe informacje o kursie: 

 • Szkolenia łącznie w wymiarze 120 godzin
 • Częstotliwość 2-3 razy w tyg.
 • Szkolenia online w grupach max. 12-osobowych
 • Szkolenia kończące się egzaminem certyfikowanym
 • W cenę wliczony został koszt: 120 godzin kursu, materiały szkoleniowe, 1 podejście do egzaminu certyfikującego. 

 

3. Autorskie szkolenia zgodne z ramą TIK DIGCOMP A/B/C

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla 120 uczestników (szkolenia będą odbywać się w grupach maksymalnie 12 osobowych). Czas trwania 1 szkolenia - 32 godziny szkoleniowe. Rodzaj szkolenia będzie ustalany na podstawie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestnika projektu po badaniu luk kompetencyjnych. 

 

Zakres tematyczny ww. szkoleń:

 • Informacja
  • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
  • Ocena informacji
  • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
 • Komunikacja
  • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
  • Dzielenie się informacjami i zasobami
  • Aktywność obywatelska online
  • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • Netykieta
  • Zarządzanie tożsamością cyfrową
 • Tworzenie treści
  • Tworzenie treści
  • Integracja i przetwarzanie treści
  • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 • Bezpieczeństwo
  • Narzędzia służące ochronie
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Ochrona środowiska
 • Rozwiązywanie problemów
  • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
  • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
  • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
    

4. Akredytowane szkolenia w obszarze zarządzania projektami (PM) - ograniczona liczba miejsc: 48 osób

 • PRINCE2®Foundation;
 • Agile PM®Foundation.
 • Szkolenia będą odbywać się w grupach 12 osobowych w wymiarze 24 godzin (3 dni). Szkolenia zakończą się egzaminem.

Szkolenia oraz egzamin będą przeprowadzane w formie on-line.

 

5. Autoryzowane szkolenia Microsoft - ograniczona liczba miejsc: 10 osób

W ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia tematyczne dla każdego uczestnika projektu (każde szkolenie w wymiarze 40 godzin). Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym.


Przykładowe szkolenia w obszarze:

 • MD-100 Windows 10;
 • MD-101T00 Managing Modern Desktops;
 • MS-20761 Querying Data With Transact-SQL;
 • MS-20762 Developing SQL Databases;
 • AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator;
 • AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals.

W ramach projektu mogą być także realizowane inne niż ww. autoryzowane szkolenia MS, umożliwiające przygotowanie uczestników do aktualnie obowiązującego procesu certyfikacji Microsoft, zgodne z ww. kompetencjami w obszarze DIGCOMP, w wymiarze po 40 godzin każde szkolenie.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu:

Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl
tel. 882 430 978

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje