slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób: pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Szkolenia z zakresu TIK podstawowe – podstawy komputerowe ECDL (32 h);
  • Szkolenia TIK ponadpodstawowe - zaawansowane – Oracle (Java SE, Database, Database Security) (80 h);
  • Szkolenia językowe wraz z egzaminem certyfikowanym: angielski, niemiecki, francuski (120 h).

Dofinansowanie ścieżek na poziomie 90%.

Ważne! Rekrutacja w trybie ciągłym. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Kandydaci na Uczestników projektu powyżej 50 r.ż. i/lub posiadający wykształcenie nie wyższe niż ISCED 3 (średnie – ponadgimnazjalne) otrzymują punkty premiujące na liście rankingowej. 

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

Cennik szkoleń

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do poniesienia 10% kosztu szkolenia i egzaminu.

 

Szkolenia z zarządzania projektami Szkolenia językowe* Szkolenia TIK*

AgilePM Foundation

238,50 zł J. Angielski 189,91 zł Microsoft 238 zł
Prince2 Foundation 252 zł J. Niemiecki 190,49 zł Oracle 1 486,75 zł
  J. Francuski 186,57 zł  
Koszt szkolenia wraz z egzaminem Koszt za 120h kursu językowego wraz z egzaminem Koszt za 80h szkolenia (2 szkolenia x 40h) wraz z wydaniem zaświadczenia

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje