slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób: pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Szkolenia z zakresu TIK podstawowe – podstawy komputerowe ECDL (32 h);
  • Szkolenia TIK ponadpodstawowe - zaawansowane – Oracle (Java SE, Database, Database Security) (80 h);
  • Szkolenia językowe wraz z egzaminem certyfikowanym: angielski, niemiecki, francuski (120 h).

Dofinansowanie ścieżek na poziomie 90%.

Ważne! Rekrutacja w trybie ciągłym. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Kandydaci na Uczestników projektu powyżej 50 r.ż. i/lub posiadający wykształcenie nie wyższe niż ISCED 3 (średnie – ponadgimnazjalne) otrzymują punkty premiujące na liście rankingowej. 

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

Jak się zapisać na szkolenia?

ETAP I

 

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy do projektu! (Plik do pobrania).

Pamiętaj o podpisaniu zawartej w nim Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Na etapie I wymagamy: zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy (nazwa pracodawcy, adres, NIP, stanowisko Kandydata do projektu oraz okres zatrudnienia) lub oświadczenie o prowadzeniu działalności, jeśli dotyczy (plik do pobrania).

 

Podpisane dokumenty wyślij w formie:

1. papierowej na adres naszego biura:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
GCH Manhattan, III piętro, pok. 302

Z dopiskiem: Kształcenie Ustawiczne – zgłoszenie


oraz

2. skanu na adres mailowy: p.stawicka@rigp.pl 

 

Jeśli masz problem z uzupełnieniem formularza zgłoszeniowego skontaktuj się z koordynatorką projektu: p.stawicka@rigp.pl 

 

Po ocenie zgłoszenia nastąpi kontakt telefoniczny bądź mailowy z Kandydatem do projektu z informacją o statusie zgłoszenia. Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formularza zgłoszeniowego, będą wpisywane na listę osób zakwalifikowanych do Projektu (listę rankingową lub rezerwową).

 

Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym pozycja na liście rankingowej może ulegać zmianie. O zakwalifikowaniu do Projektu i na dane szkolenie decyduje w pierwszej kolejności liczba uzyskanych punktów, a w dalszej - kolejność zgłoszeń. 

ETAP II

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu poprosimy Cię o wypełnienie:

Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczeń uczestnika projektu.

Z chwilą złożenia deklaracji wraz z wyżej wymienionymi oświadczeniami stajesz się Uczestnikiem Projektu.

 

Podpisane dokumenty wyślij w formie:

 

1. papierowej na adres naszego biura:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
GCH Manhattan, III piętro, pok. 302

Z dopiskiem: Kształcenie Ustawiczne – zgłoszenie


oraz

 

2. skanu na adres mailowy: p.stawicka@rigp.pl 

 

Sprawdź pliki do pobrania - KLIKNIJ.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje