slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie. Oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Szkolenia zakresu TIK: podstawowe i ponadpodstawowe (zaawansowane - Microsoft, Oracle);
  • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami: Agile, Prince;
  • Szkolenia językowe: angielski, niemiecki, francuski.

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

Rekrutacja

ETAP I

Wypełnienie przez Kandydata do projektu Formularza Zgłoszeniowego i podpisanie zawartej w nim Informacji przetwarzania danych osobowych.

Przesłanie skanu podpisanego formularza na adres: p.stawicka@rigp.pl

 

Po ocenie zgłoszenia nastąpi kontakt telefoniczny bądź mailowy z Kandydatem do projektu z informacją o statusie zgłoszenia.

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formularza zgłoszeniowego, będą wpisywane na listę osób zakwalifikowanych do Projektu (listę rankingową lub rezerwową).

Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym pozycja na liście rankingowej może ulegać zmianie. O zakwalifikowaniu do Projektu i na dane szkolenie decyduje w pierwszej kolejności liczba uzyskanych punktów, a w dalszej - kolejność zgłoszeń.

 

 

ETAP II (po zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu)

Wypełnienie przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

Proszę o załączenie do deklaracji oświadczeń Uczestnika Projektu w przedmiocie zasad  przetwarzania danych osobowych.

Z chwilą złożenia deklaracji wraz z wyżej wymienionymi oświadczeniami Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu, kolejno następuje zawarcie przez Uczestnika umowy szkoleniowej z Realizatorem Projektu.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Sprawdź pliki do pobrania - KLIKNIJ.

 

Kontakt:

Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje