II Porozumienie na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru

Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

zawar­te w Gdańsku w dniu 25 stycz­nia 2019 roku pomię­dzy:

Województwem Pomorskim z sie­dzi­bą w Gdańsku, przy uli­cy Okopowej 21/27 (80–810 Gdańsk), posia­da­ją­cym numer NIP: 583- 31–63-786, REGON: 191674836, repre­zen­to­wa­nym przez:

Mieczysława Struka — Marszałka Województwa Pomorskiego, Ryszarda Świlskiego — Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, zwa­nym dalej „Województwem”

oraz

pod­mio­ta­mi, któ­rych przed­sta­wi­cie­le, na mocy Porozumienia z 28 stycz­nia 2016 roku,  wspól­nie utwo­rzy­li Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obsza­ru Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz
w budow­nic­twie
:

1. Infracorr Sp. z o.o., ul. Chrobrego 8, 80–423 Gdańsk, NIP: 586–000-65–36, REGON: 08411145, repre­zen­tant: Zbigniew Borkowski — Prezes Zarządu

2. Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 8, 80–423 Gdańsk, NIP:  9570986818, REGON: 22054098000000, repre­zen­tant: Julian Zieliński — Prezes Zarządu

3. Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27, 80–870 Gdańsk, NIP: 525–000-87–61, REGON: 000020586, repre­zen­tant: Krzysztof Madajewski — Dyrektor Oddziału

4. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Gen. J. Fiszera 14, 80–231 Gdańsk, NIP: 584–035-78–82, REGON: 000326121, repre­zen­tant:  Jan Feliks Kiciński – Dyrektor

5. LOTOS LAB, ul. Elbląska 135, 80–718 Gdańsk, NIP: 583–282-40–04, REGON: 192918677, repre­zen­tant: Wojciech Marjański — Dyrektor Biura Badań i Rozwoju

6. LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80–718 Gdańsk, NIP: 583–000-09–60, REGON: 190541636, repre­zen­tant: Jarosław Kawula — Wiceprezes

7. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk, NIP: 583–315-17–48, REGON: 221654880, Reprezentant: Michał Glaser — Dyrektor Biura

8. Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk, NIP: 584–020-35–93, REGON: 000001620, repre­zen­tant: Ewa Klugmann-Radziemska — Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy i Rozwoju

oraz

pozo­sta­ły­mi pod­mio­ta­mi iden­ty­fi­ku­ją­cy­mi się z Inteligentną Specjalizacją Pomorza (ISP) z obsza­ru Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie, któ­rzy wyra­żą wolę przy­stą­pie­nia do niniej­sze­go Porozumienia:

9. Antal Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 66, 53–413 Wrocław, NIP: 895–177-03–74, REGON: 932789687, repre­zen­tant: Monika Perko — Branch Manager

10. ASTOR Systems Sp. z o.o., ul. Kręta 1, 80–217 Gdańsk, NIP: 584–239-95–54, REGON: 192020284, repre­zen­tant: Grzegorz Purzycki — Prezes

11. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80–298 Gdańsk, NIP: 583–11-18–19, REGON: 0190967387, repre­zen­tant: Katarzyna Grecka — Wiceprezes Zarządu

12. CEMET Ltd. sp. z o.o., ul. Sandomierska 34, 80–051 Gdańsk, NIP: 583–000-81–05, REGON: 002850139, repre­zen­tant: Wojciech Huebner — Prezes Zarządu

13. Centrum Innowacji STB Sp. z o.o., Sp. k., ul. Skarszewska 23, 83–110 Tczew, NIP: 593–255-99–49, REGON: 220918992, repre­zen­tant: Bartosz Sulley — mana­ger ds. klu­czo­wych klien­tów

14. Delta Solutions Sp. z o.o., ul. Kręta 1, 80–217 Gdańsk, NIP: 583–313-17–40, REGON: 221226581, repre­zen­tant: Iwona Jakielska — Prezes Zarządu

15. Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Stolarska 1, 77–200 Miastko, NIP: 842–177-21–38, REGON: 362232402, repre­zen­tant: Aleksander Szopa — Prezes Zarządu

16. Fundacja Poszanowania Energii, ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk, NIP: 584–035-69–83,  REGON: 190553800, repre­zen­tant: Grażyna Filipczuk – Szester — Zastępca Prezesa Zarządu

17. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80–210 Gdańsk, NIP: 584–095-59–85, REGON: 000288627, repre­zen­tant: Jacek Bigda — Prorektor

18. GSG Towers Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 15/20, 80–873 Gdańsk, NIP: 525–246-24–06, REGON: 141981247, repre­zen­tant: Bohdan Tillack

19. HydroBiolLabul, ul. Żeliwna 23a/8, 81–159 Gdynia, NIP: 958–085-65–89, REGON: 220948622, repre­zen­tant: Barbara Wojtasik — Właściciel

20. Implaser Innovative Technologies Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Fiszera 14, 80–231 Gdańsk, NIP: 584–100-27–67, REGON: 190427930, repre­zen­tant: Bartosz Pietrzykowski

21. Instytut Elektrotechniki / Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych w Gdyni, ul. M. Pożaryskiego 28, 04–703 Warszawa, NIP: 525–000-76–84, REGON 000037902, repre­zen­tant: Ryszard Strzelecki — Kierownik Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych

22. JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA, ul. Potokowa 12A/1, 80–297 Braniewo, NIP: 811–168-61–34, REGON: 672997062, repre­zen­tant: Jolanta Sekuła

23. KDP INVEST DARIA SIERLA, ul. Władysława Jagiełły 15, 82–200 Malbork, NIP: 579–220-95–85, REGON: 365969008, repre­zen­tant: Daria Sierla

24. KERI Sp. z o.o., Sp. k., ul. Borska 4/6, 80–298 Gdańsk, NIP: 585–146-94–84, REGON: 222161458, repre­zen­tant: Marek Michalak — Prezes Zarządu

25. Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., ul. Górki 3A, 82–500 Kwidzyn, NIP: 581–18-79–15, REGON: 8220249083, repre­zen­tan­ci: Marcin Duda – Prezes Zarządu, Leszek Czubała — Członek Zarządu

26. Małe Elektrownie Wodne s.c., Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy, ul. Wiejska 8, 83–400 Kościerzyna, NIP: 591–14-26–30, REGON: 9191400582, repre­zen­tant: Jerzy Kujawski — Współwłaściciel

27. Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze w Miastku, ul. Grunwaldzka1, 77–200 Miastko, NIP: 842–173-57–37, REGON: 220827516, repre­zen­tant: Aleksander Szopa — Prezes Zarządu

28. MMB Drives sp. z o.o., ul. Maszynowa 26, 80–298 Gdańsk, NIP: 957–088-22–66, REGON: 193035520, repre­zen­tant: Zbigniew Krzemiński — Prezes Zarządu

29. PBS Spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81–812 Sopot, NIP: 585–020-56–42, REGON: 002871041, repre­zen­tant: Małgorzata Jankiewicz — Kierownik Projektów

30. Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Józefa Hallera 126, 80–416 Gdańsk, NIP: 584–030-44–72, REGON: 000144992, repre­zen­tant: Monika Warmowska-Gadzińska — Dyrektor Pionu Naukowo — Badawczego

31. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76–200 Słupsk, NIP: 839–00-29–56, REGON: 9770719284, repre­zen­tant: Mirosław Kamiński — Prezes Zarządu

32. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., ul. Władysława IV 9, 81–703 Sopot, NIP: 588–00-19–19, REGON: 2190315182, repre­zen­tant: Paweł Lulewicz — Wiceprezes Zarządu

33. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Szara 32–33, 80–116 Gdańsk, NIP: 583–287-84–83, REGON: 193113361, repre­zen­tant: Aneta Grzębska — Prezes Zarządu

34. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., ul. Straganiarska 24–27, 80–837 Gdańsk, NIP: 586–217-96–89, REGON: 220307372, repre­zen­tan­ci: Sławomir Koprowski — Prezes Zarządu, Jarosław Kała — Wiceprezes Zarządu

35. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81–451 Gdynia, NIP: 586–21-38–30, REGON: 2193112730, repre­zen­tant: Anna Borkowska — Dyrektor

36. Porta KMI Poland Sp. z o.o., Sp. k., ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, NIP: 585–000-62–04, REGON: 190542423, repre­zen­tant: Emilia Szymanowska

37. Pro Eco Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 245/7, 81–525 Gdynia, NIP: 586–229-69–81, REGON: 361437177, repre­zen­tant: Aleksandra Kostuch — Prezes Zarządu

38. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, al. Grunwaldzka 82, 80–309 Gdańsk, NIP: 957–100-39–47, REGON: 220657617, repre­zen­tan­ci: Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu, Adam Protasiuk — Wiceprezes Zarządu

39. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82–440 Dzierzgoń, NIP: 579–100-47–34, REGON: 170266750, repre­zen­tant: Sławomir Erber — Prezes Zarządu

40. Sprint S.A., ul. Budowlanych 64E, 80–298 Gdańsk, NIP: 739–020-41–15, REGON: 001339396, repre­zen­tant: Sławomir Wojtacki — Wiceprezes Zarządu

41. Stocznia Gdańsk S.A., ul. Na Ostrowiu 15/20, 80–873 Gdańsk, NIP: 958–126-06–92, REGON: 191621930, repre­zen­tant: Bohdan Tillack

42. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A, 80–126 Gdańsk, NIP: 583–102-04–27, REGON: 190910690, repre­zen­tant: Henryk Stasiński — Prezes

43. Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Gen. Wybickiego 30, 77–200 Miastko, NIP: 842–177-06–10, REGON: 222007697, repre­zen­tant: Renata Kiempa — Prezes Zarządu

44. TECH-ACC Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 34, 80–299 Gdańsk, , NIP: 583–321-53–94, REGON: 365414032, repre­zen­tant: Przemysław Michalak — Prezes Zarządu

45. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80–861 Gdańsk, NIP: 583–20-94–563, REGON: 220934198, repre­zen­tant: Maciej Kazienko — Prezes Zarządu

46. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76–200 Słupsk, NIP: 839–000-55–92, REGON: 770528472, repre­zen­tant: Andrzej Wójtowicz — Prezes Zarządu

47. Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “Promat” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80–209 Chwaszczyno, NIP: 586–000-63–29, REGON: 008477552, repre­zen­tant: Dorota Kriger — Koordynator ds. Funduszy struk­tu­ral­nych

wszy­scy łącz­nie zwa­ni dalej „Partnerami” lub łącz­nie „Partnerstwem” bądź „Sygnatariuszami” niżej pod­pi­sa­ni zwa­ni łącz­nie „Stronami”

Preambula

Mając na uwa­dze, iż:

1. Uchwałą Nr: 316/31/15 z dnia 9 kwiet­nia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego okre­ślił czte­ry obsza­ry Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz posta­no­wił o pod­ję­ciu nego­cja­cji w celu uzgod­nie­nia i zawar­cia Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z Partnerstwami, któ­re uzy­ska­ły pozy­tyw­ną reko­men­da­cję Komisji Konkursowej.

2. Uchwałą Nr: 72/110/16 z dnia 26 stycz­nia 2016 roku  Zarząd Województwa Pomorskiego wyra­ził zgo­dę na zawar­cie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 1) ISP 1 – Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne (daw­niej: Technologie off-sho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne); 2) ISP 2 – Technologie inte­rak­tyw­ne w śro­do­wi­sku nasy­co­nym infor­ma­cyj­nie; 3) ISP 3 – Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie (daw­niej: Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw); 4) ISP 4 – Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia (daw­niej: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia się). 

3. Porozumienia, o któ­rych mowa w pkt 2 zosta­ły zawar­te 28 stycz­nia 2016 r. na okres 3 lat, co ozna­cza że 28 stycz­nia 2019 r. upły­wa okres ich obo­wią­zy­wa­nia.

4. Działając w tro­sce o roz­wój woje­wódz­twa pomor­skie­go i regio­nal­nych spe­cja­li­za­cji oraz  mając w szcze­gól­no­ści na uwa­dze:

 • wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łów obsza­ru: Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie,
 • potrze­bę kon­cen­tro­wa­nia zaso­bów na naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych kie­run­kach roz­wo­ju gospo­dar­cze­go woje­wódz­twa pomor­skie­go jaki­mi są Inteligentne Specjalizacje Pomorza,
 • koniecz­ność zacie­śnia­nia współ­pra­cy pomię­dzy gospo­dar­ką, nauką i admi­ni­stra­cją,
 • reali­za­cję usta­leń Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz regio­nal­nych pro­gra­mów stra­te­gicz­nych,
 • potrze­bę wypeł­nie­nia warun­ku ex-ante uru­cho­mie­nia środ­ków finan­so­wych w ramach nowej per­spek­ty­wy finan­so­wej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w szcze­gól­no­ści
  w zakre­sie wspar­cia pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych oraz roz­wo­ju infra­struk­tu­ry badaw­czej, oraz respek­tu­jąc obo­wią­zu­ją­ce w ramach nowej per­spek­ty­wy finan­so­wej zasa­dy i wyma­ga­nia.

5. W dniu 24 stycz­nia 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego pod­jął Uchwałę nr 61/17/19  w spra­wie wyra­że­nia zgo­dy na zawar­cie poro­zu­mień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

Po doko­na­niu wspól­nej oce­ny wza­jem­nej dotych­cza­so­wej współ­pra­cy Strony uzna­ły, że zacho­dzi koniecz­ność kon­ty­nu­acji współ­pra­cy w zbli­żo­nej for­mu­le w ramach nowe­go II Porozumienia, zwa­ne­go dalej Porozumieniem.

Strony przyj­mu­ją niniej­sze Porozumienie i uzgad­nia­ją, co nastę­pu­je:

§ 1
Funkcje Porozumienia

Porozumienie zawar­te zosta­je w celach, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne w pkt 4 Preambuły, rozu­mia­nych w szcze­gól­no­ści jako:

1. uzgod­nie­nie celów roz­wo­ju ISP, jej zakre­su przed­mio­to­we­go oraz prio­ry­te­to­wych kie­run­ków badaw­czych, odno­szą­cych się do pro­ble­mów badaw­czych, któ­rych roz­wią­za­nie jest klu­czo­we dla roz­wo­ju danej spe­cja­li­za­cji;

2. okre­śle­nie, na pod­sta­wie dekla­ra­cji Zarządu Województwa Pomorskiego, zasad i form wspar­cia przed­się­wzięć przy­czy­nia­ją­cych się poprzez roz­wój uni­kal­nych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów i usług, do roz­wo­ju ISP, m.in. w opar­ciu o pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we;

3. okre­śle­nie, na pod­sta­wie dekla­ra­cji Zarządu Województwa Pomorskiego, zasad i form wspar­cia popra­wia­ją­cych warun­ki ramo­we dla roz­wo­ju spe­cja­li­za­cji, w tym poprzez pro­mo­wa­nie i prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie uzgod­nio­nych przed­się­wzięć o oddzia­ły­wa­niu hory­zon­tal­nym, przy­no­szą­cych istot­ne korzy­ści całej spe­cja­li­za­cji;

4. zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie i pogłę­bie­nie współ­pra­cy na rzecz roz­wo­ju ISP w szcze­gól­no­ści pomię­dzy przed­się­bior­ca­mi a pod­mio­ta­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi sek­tor nauki w przed­mio­cie wspól­ne­go roz­wi­ja­nia uni­kal­nych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów, usług, a tak­że pomię­dzy nimi a jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go.

§ 2
Umocowanie Stron

1. Strony niniej­sze­go Porozumienia pre­cy­zu­ją, iż:

 • Zarząd Województwa Pomorskiego, dzia­ła­ją­cy w imie­niu Województwa, podej­mu­je uzgod­nie­nia w spra­wach, o któ­rych mowa w § 6–8, dzia­ła­jąc w gra­ni­cach  kom­pe­ten­cji, któ­re zosta­ły mu powie­rzo­ne jako Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, a w pozo­sta­łych spra­wach w gra­ni­cach kom­pe­ten­cji orga­nu wyko­naw­cze­go Samorządu Województwa, wyni­ka­ją­cych z odpo­wied­nich prze­pi­sów pra­wa.
 • Partnerstwo podej­mu­je uzgod­nie­nia dzia­ła­jąc w gra­ni­cach kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych
  z wła­ści­wych dla nie­go prze­pi­sów pra­wa, a tak­że dal­szych wspól­nych uzgod­nień, poczy­nio­nych przez pod­mio­ty iden­ty­fi­ku­ją­ce się z ISP.

2. Strony posta­na­wia­ją, że każ­dy pod­miot, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność na obsza­rze woje­wódz­twa pomor­skie­go oraz iden­ty­fi­ku­ją­cy się z obsza­rem i cela­mi danej spe­cja­li­za­cji, o któ­rych mowa w § 3, 4 oraz 5, a tak­że dzia­ła­nia­mi słu­żą­cy­mi jej roz­wo­jo­wi, może przy­stą­pić do Porozumienia.

3. Przystąpienie do Porozumienia, po dacie pod­pi­sa­nia niniej­sze­go Porozumienia, jest moż­li­we dla nowych pod­mio­tów i nastę­pu­je poprzez zło­że­nie do Rady ISP 3, o któ­rej mowa w § 10, pod­pi­sa­nej Deklaracji przy­stą­pie­nia do Porozumienia. Rada ISP 3 zobo­wią­za­na jest do infor­mo­wa­nia Zarządu Województwa Pomorskiego o nowo przy­ję­tych pod­mio­tach. Wzór Deklaracji sta­no­wi załącz­nik nr 1 do niniej­sze­go Do momen­tu ukon­sty­tu­owa­nia się Rady ISP 3, o któ­rej mowa w § 10, przy­stą­pie­nie nowych pod­mio­tów do Porozumienia nastę­pu­je poprzez zło­że­nie pod­pi­sa­nej Deklaracji do Zarządu Województwa Pomorskiego, któ­ry nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je nowo wybra­ną Radę ISP 3 o otrzy­ma­nych dekla­ra­cjach.

4. Strony posta­na­wia­ją, że w przy­pad­ku pod­pi­sa­nia przez nowy pod­miot Deklaracji przy­stą­pie­nia do Porozumienia, sta­nie się on stro­ną niniej­sze­go Porozumienia, co ozna­cza, że akcep­tu­je treść niniej­sze­go Porozumienia.

§3
Definicja specjalizacji

Inteligentna Specjalizacja Pomorza w obsza­rze Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie obej­mu­je roz­wój nastę­pu­ją­cych pro­duk­tów, usług i tech­no­lo­gii w zakre­sie:

 • popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w budow­nic­twie i prze­my­śle;
 • odna­wial­nych źró­deł ener­gii (OZE), gene­ra­cji roz­pro­szo­nej i ener­ge­ty­ce pro­su­menc­kiej;
 • tech­no­lo­gii „smart grid” w dys­try­bu­cji ener­gii;
 • maga­zy­no­wa­nia ener­gii;
 • środ­ków trans­por­tu o napę­dzie alter­na­tyw­nym;
 • poszu­ki­wa­nia, wydo­by­cia i prze­twa­rza­nia surow­ców ener­ge­tycz­nych.

§4
Cele specjalizacji

1. Głównym celem ISP w obsza­rze Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie jest budo­wa­nie i wzmoc­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści pod­mio­tów gospo­dar­czych kon­cen­tru­ją­cych się na kre­owa­niu nowych pro­duk­tów i usług bazu­ją­cych na wyni­kach prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych, z uwzględ­nie­niem wzro­stu efek­tyw­no­ści dys­try­bu­cji, wytwa­rza­nia, prze­twa­rza­nia i zuży­cia ener­gii, wydo­by­cia surow­ców i prze­twór­stwa paliw oraz zmniej­sza­nia oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko natu­ral­ne.

2. Cel głów­ny zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny poprzez nastę­pu­ją­ce cele ope­ra­cyj­ne (szcze­gó­ło­we):

 • opra­co­wa­nie i wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych, tech­no­lo­gicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych;
 • pro­mo­cja zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii eko­efek­tyw­nych poprzez demon­stra­to­ry i kam­pa­nie edu­ka­cyj­ne
 • roz­wój kształ­ce­nia dosto­so­wa­ne­go do potrzeb inte­li­gent­nej spe­cja­li­za­cji;
 • wzrost dostęp­no­ści oraz roz­wój wyspe­cja­li­zo­wa­nej infra­struk­tu­ry badaw­czo-roz­wo­jo­wej;
 • roz­wój spe­cja­li­stycz­nych usług wspar­cia w zakre­sie akce­le­ra­cji i finan­so­wa­nia nowych przed­się­wzięć inno­wa­cyj­nych, sie­cio­wa­nia i ani­mo­wa­nia współ­pra­cy mię­dzy fir­ma­mi,  ośrod­ka­mi  B+R  i  admi­ni­stra­cją  oraz  pro­mo­wa­nia  umię­dzy­na­ro­do­wie­nia i eks­pan­sji zagra­nicz­nej.

§5
Zakres przedmiotowy specjalizacji

Zakres przed­mio­to­wy ISP w obsza­rze Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie, zde­fi­nio­wa­no w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat klu­czo­wych seg­men­tów ryn­ku, któ­re leżą w obsza­rze zain­te­re­so­wa­nia pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zwią­za­ną z przed­mio­tem spe­cja­li­za­cji oraz pro­ble­mów, w szcze­gól­no­ści tech­no­lo­gicz­nych, koniecz­nych do roz­wią­za­nia w związ­ku z wpro­wa­dza­niem na te ryn­ki nowych bądź udo­sko­na­lo­nych pro­duk­tów lub usług. Zakres ten jest nastę­pu­ją­cy:

1. Poprawa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w budow­nic­twie i prze­my­śle

 • tech­no­lo­gie w zakre­sie reku­pe­ra­cji ener­gii i kli­ma­ty­za­cji;
 • mate­ria­ły i tech­no­lo­gie ogra­ni­cza­ją­ce zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło;
 • mate­ria­ły i  tech­no­lo­gie  do  aktyw­nych  i  pasyw­nych  metod  maga­zy­no­wa­nia  cie­pła i chło­du w budow­nic­twie;
 • tech­no­lo­gie w pro­ce­sach prze­my­sło­wych;
 • roz­wój sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią.

2. Odnawialne źró­dła ener­gii (OZE), gene­ra­cja roz­pro­szo­na i ener­ge­ty­ka pro­su­menc­ka

 • nowe tech­no­lo­gie i sys­te­my w zakre­sie wytwa­rza­nia, maga­zy­no­wa­nia i zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej, cie­pła lub chło­du w OZE (w tym rów­nież: ener­gia z odpa­dów i bio­ma­sy, elek­trow­nie hybry­do­we);
 • wyko­rzy­sta­nie cie­pła odpa­do­we­go do pro­duk­cji ener­gii;
 • sys­te­my umoż­li­wia­ją­ce i opty­ma­li­zu­ją­ce współ­pra­cę wie­lu roz­pro­szo­nych źró­deł ener­gii (w tym w ska­li mikro);
 • zasto­so­wa­nie nowych paliw wpły­wa­ją­cych na popra­wę sze­ro­ko rozu­mia­nej efek­tyw­no­ści lub efek­tu eko­lo­gicz­ne­go już ist­nie­ją­cych źró­deł ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej;
 • sys­te­my i tech­no­lo­gie zarzą­dza­nia ener­gią w obsza­rze tzw. „wysp ener­ge­tycz­nych” i Klastrów Energii;
 • roz­wój oraz dosko­na­le­nie narzę­dzi do pro­gno­zo­wa­nia wytwa­rza­nia ener­gii z OZE;
 • tech­no­lo­gie Wodorowe i Ogniwa Paliwowe.

3. Technologie “smart grid” w dys­try­bu­cji ener­gii

 • roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce nie­za­wod­ność dostaw, ela­stycz­ność i bez­pie­czeń­stwo pra­cy sie­ci dys­try­bu­cyj­nej umoż­li­wia­ją­ce efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­nych OZE;
 • tech­no­lo­gie auto­ma­ty­za­cji i regu­la­cji napię­cia w sie­ci SN i in;
 • kom­plek­so­we roz­wią­za­nia  oraz  sys­te­my  pomia­rów   i  oce­ny     para­me­trów  jako­ści ener­gii elek­trycz­nej;
 • sys­te­my, pro­duk­ty i roz­wią­za­nia z obsza­ru tzw. wir­tu­al­nych elek­trow­ni;
 • roz­wój tech­no­lo­gii, pro­duk­tów i usług mają­cych na celu zwięk­sze­nie szyb­ko­ści nie­za­wod­no­ści i bez­pie­czeń­stwa prze­sy­łu i prze­twa­rza­nia danych pomia­ro­wych;
 • tech­no­lo­gie i sys­te­my zarzą­dza­nia stro­ną popy­to­wą klien­tów (inter­wen­cyj­na reduk­cja mocy);
 • sys­te­my współ­pra­cy źró­deł odna­wial­nych z trans­por­tem

4. Magazynowanie ener­gii

 • bada­nia i wdro­że­nia nowych mate­ria­łów i tech­no­lo­gii dla sys­te­mów maga­zy­no­wa­nia ener­gii oraz wyko­rzy­sta­nie infra­struk­tu­ry budow­la­nej dla celów maga­zy­no­wa­nia ener­gii;
 • popra­wa spraw­no­ści i trwa­ło­ści sys­te­mów maga­zy­no­wa­nia ener­gii;
 • sys­te­my zarzą­dza­nia maga­zy­no­wa­niem ener­gii;
 • inte­gra­cja i     zarzą­dza­nie      sys­te­ma­mi     maga­zy­no­wa­nia      ener­gii     z      sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną oraz źró­dła­mi OZE.

5. Środki trans­por­tu o napę­dzie alter­na­tyw­nym

 • sys­te­my zarzą­dza­nia punk­ta­mi łado­wa­nia środ­ków trans­por­tu z wyko­rzy­sta­niem maga­zy­nów ener­gii w tym maga­zy­nów mobil­nych;
 • tech­no­lo­gie, pro­duk­ty i roz­wią­za­nia dla pojaz­dów elek­trycz­nych i hybry­do­wych;
 • sys­te­my dys­try­bu­cji i zarzą­dza­nia ener­gią na potrze­by trans­por­tu o napę­dzie elek­trycz­nym;
 • sys­te­my i urzą­dze­nia do dwu­kie­run­ko­we­go prze­pły­wu ener­gii mię­dzy pojaz­dem elek­trycz­nym a sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną.

6. Poszukiwanie, wydo­by­cie i prze­twa­rza­nie surow­ców ener­ge­tycz­nych

 • tech­ni­ki i meto­dy  poszu­ki­wań złóż węglo­wo­do­rów;
 • tech­no­lo­gie inten­sy­fi­ku­ją­ce wydo­by­cie węglo­wo­do­rów (w tym zatła­cza­nie wody, środ­ków powierzch­nio­wo czyn­nych, poli­me­rów, CO2 i );
 • wytwa­rza­nie pro­duk­tów refe­ren­cyj­nych o ulep­szo­nej jako­ści, przy­ja­znych śro­do­wi­sku oraz pro­duk­tów niszo­wych;
 • wyko­rzy­sta­nie pro­duk­tów odpa­do­wych lub ubocz­nych z pro­ce­sów / w pro­ce­sach prze­ro­bu węglo­wo­do­rów oraz wytwa­rza­nia ener­gii, popra­wa efek­tyw­no­ści pro­ce­sów prze­ro­bu węglo­wo­do­rów przy jed­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu wpły­wu tych pro­ce­sów na oto­cze­nie śro­do­wi­sko­we i spo­łecz­ne;
 • gospo­dar­cze wyko­rzy­sta­nie     odpa­dów     z     procesów/w     pro­ce­sach     prze­ro­bu węglo­wo­do­rów;
 • opra­co­wa­nie i wdro­że­nie nowych tech­no­lo­gii pro­duk­cji bio­pa­liw i bio­kom­po­nen­tów nie kon­ku­ru­ją­cych z pro­duk­cją żyw­no­ści (dru­giej i trze­ciej gene­ra­cji).

§6
Zasady dostępu do finansowania ze środków funduszy strukturalnych objętych warunkiem ex-ante w zakresie inteligentnych specjalizacji

1. Zgodnie z warun­kiem ex-ante, o któ­rym mowa w Umowie Partnerstwa o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków z fun­du­szy struk­tu­ral­nych Unii Europejskiej prze­zna­czo­nych na wspar­cie pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych (B+R) oraz roz­wój infra­struk­tu­ry badaw­czej mogą ubie­gać się wyłącz­nie pro­jek­ty wpi­su­ją­ce się w obsza­ry inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji.

2. Zgodnie z niniej­szym Porozumieniem, waru­nek ten będzie speł­nio­ny w przy­pad­ku pro­jek­tów,  któ­rych   przed­miot   oraz   efek­ty   będą   łącz­nie   zacho­wy­wać   zgod­ność z defi­ni­cją i zakre­sem przed­mio­to­wym ISP, o któ­rych mowa w § 3 i 5.

3. W przy­pad­ku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, wpi­sy­wa­nie się w obszar ISP sta­no­wi for­mal­ne i obli­ga­to­ryj­ne kry­te­rium dostę­pu do środ­ków, któ­re uru­cha­mia­ne będą zgod­nie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowych (OP):

 • OP 1: Komercjalizacja wie­dzy, Działanie 1.1 „Ekspansja przez inno­wa­cje”;
 • OP 1: Komercjalizacja wie­dzy, Działanie 1.2. „Transfer wie­dzy do gospo­dar­ki”;
 • OP 2: Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. „Inwestycje pro­fi­lo­wa­ne” w zakre­sie typu pro­jek­tu: inwe­sty­cje w przed­się­bior­stwach słu­żą­ce posze­rze­niu ryn­ków zby­tu lub pale­ty ofe­ro­wa­nych produktów/usług albo zna­czą­cej popra­wie ich jako­ści  w sek­to­rach wpi­su­ją­cych się w obsza­ry inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji.

4. Wypełnienie ww. kry­te­rium będzie wery­fi­ko­wa­ne przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, w spo­sób okre­ślo­ny w ust.2 niniej­sze­go para­gra­fu.

§7
Priorytetowe kierunki badawcze

1. Priorytetowe kie­run­ki badaw­cze, o któ­rych mowa w ust.3 poni­żej, sta­no­wią pod­sta­wę inter­pre­ta­cji i sto­so­wa­nia pre­fe­ren­cji przy­ję­tej w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 1, prze­kła­da­ją­cej się na stra­te­gicz­ne kry­te­ria wybo­ru pro­jek­tów i ozna­cza­ją­cej dodat­ko­we punk­ty przy­zna­wa­ne w ramach pro­ce­du­ry oce­ny i wybo­ru pro­jek­tów do dofi­nan­so­wa­nia.

2. Priorytetowe kie­run­ki   badaw­cze   wraz   z   zakre­sem   przed­mio­to­wym   spe­cja­li­za­cji, o któ­rym mowa w § 5, będą sta­no­wić pod­sta­wę do sfor­mu­ło­wa­nia zagad­nień badaw­czych, któ­re w dal­szej kolej­no­ści będą zgła­sza­ne przez Województwo do listy Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych, w ramach któ­rych zosta­nie ogło­szo­ny kon­kurs finan­so­wa­ny z pod­dzia­ła­nia 4.1.2 Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój.

3. Strony uzgad­nia­ją nastę­pu­ją­ce prio­ry­te­to­we kie­run­ki badaw­cze:

 • Materiały i tech­no­lo­gie ogra­ni­cza­ją­ce zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło w budow­nic­twie i prze­my­śle.
 • Nowe tech­no­lo­gie i sys­te­my w zakre­sie wytwa­rza­nia, maga­zy­no­wa­nia i zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej, cie­pła lub chło­du w OZE (w tym wyko­rzy­sta­nie cie­pła odpa­do­we­go).
 • Rozwiązania zwięk­sza­ją­ce nie­za­wod­ność dostaw, ela­stycz­ność i bez­pie­czeń­stwo pra­cy sie­ci dys­try­bu­cyj­nej, roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­nych OZE (w tym sys­te­my i tech­no­lo­gie zarzą­dza­nia ener­gią
  w obsza­rze tzw. „wysp ener­ge­tycz­nych”) oraz tech­no­lo­gie auto­ma­ty­za­cji i regu­la­cji napię­cia w sie­ci śred­nich i niskich napięć (SN i nn).
 • Nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie dla sys­te­mów maga­zy­no­wa­nia ener­gii (w tym wyko­rzy­sta­nie infra­struk­tu­ry budow­la­nej) oraz sys­te­my zarzą­dza­nia maga­zy­no­wa­niem ener­gii, w tym punk­ta­mi łado­wa­nia i maga­zy­na­mi mobil­ny­mi oraz sys­te­my i urzą­dze­nia do dwu­kie­run­ko­we­go prze­pły­wu ener­gii mię­dzy pojaz­dem elek­trycz­nym a sie­cią elek­tro­ener­ge­tycz­ną.
 • Wytwarzanie pro­duk­tów rafi­ne­ryj­nych o ulep­szo­nej jako­ści i niszo­wych, przy­ja­znych śro­do­wi­sku oraz popra­wa efek­tyw­no­ści pro­ce­sów prze­ro­bu węglo­wo­do­rów oraz wytwa­rza­nia ener­gii przy jed­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu wpły­wu tych pro­ce­sów na oto­cze­nie śro­do­wi­sko­we i spo­łecz­ne (w tym wyko­rzy­sta­nie pro­duk­tów odpa­do­wych lub ubocz­nych oraz cie­pła opa­do­we­go).

§ 8
Przedsięwzięcia horyzontalne

1. Przedsięwzięcia hory­zon­tal­ne rozu­mia­ne są jako pro­jek­ty lub gru­py pro­jek­tów, któ­re oprócz  ogól­nych  warun­ków   i   kry­te­riów   wybo­ru   pro­jek­tów   do   dofi­nan­so­wa­nia w ramach okre­ślo­nych źró­deł finan­so­wa­nia, speł­nia­ją nastę­pu­ją­ce warun­ki dodat­ko­we:

 • cechu­ją się istot­nym oddzia­ły­wa­niem gospo­dar­czym i leżą w dłu­go­fa­lo­wym inte­re­sie zna­czą­cej licz­by part­ne­rów aktyw­nych w obsza­rze ISP, przede wszyst­kim z punk­tu widze­nia przy­szłych moż­li­wo­ści roz­wo­ju obsza­ru;
 • wyni­ka­ją z  uzgod­nio­nej przez  Partnerstwo  ana­li­zy poten­cja­łów i barier roz­wo­ju w obsza­rze ISP;
 • jasno defi­niu­ją cele i ocze­ki­wa­ne efek­ty, mają popar­cie Partnerstwa;
 • anga­żu­ją w ich przy­go­to­wa­nie lub reali­za­cję, co do zasa­dy wię­cej niż jeden pod­miot (przyj­mu­jąc, że im więk­sza licz­ba zaan­ga­żo­wa­nych pod­mio­tów, tym sil­niej­szy dowód na „hory­zon­tal­ność” pro­jek­tu), zapew­nia­jąc w mak­sy­mal­nie moż­li­wym stop­niu udział środ­ków pry­wat­nych.

2. W ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, o któ­rych mowa w § 6 ust.3, wobec uzgod­nio­nych przez Strony przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych, speł­nia­ją­cych wymo­gi o któ­rych mowa w ust.1 powy­żej, będą sto­so­wa­ne pre­fe­ren­cje prze­kła­da­ją­ce się na tzw. stra­te­gicz­ne kry­te­ria wybo­ru pro­jek­tów i ozna­cza­ją­ce dodat­ko­we punk­ty przy­zna­wa­ne w ramach pro­ce­du­ry oce­ny
i wybo­ru pro­jek­tów do dofi­nan­so­wa­nia.

3. Uzgodnione w ramach niniej­sze­go Porozumienia przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne, kwa­li­fi­ku­ją­ce się do dofi­nan­so­wa­nia z pozio­mu kra­jo­we­go, będą wspie­ra­ne przez Województwo, w tym poprzez nego­cjo­wa­nie ze stro­ną rzą­do­wą tzw. Kontraktu Terytorialnego oraz poprzez inne try­by uzgad­nia­nia prio­ry­te­tów regio­nal­nych na pozio­mie cen­tral­nym.

4. Województwo będzie wspie­ra­ło, w gra­ni­cach swo­ich kom­pe­ten­cji, przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne uzgod­nio­ne w ramach niniej­sze­go Porozumienia, kwa­li­fi­ku­ją­ce się do dofi­nan­so­wa­nia na pozio­mie Unii Europejskiej, w szcze­gól­no­ści w ramach pro­gra­mu Horyzont 2020.

5. Partnerstwo wyra­ża inten­cję współ­dzia­ła­nia przy przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji pro­jek­tów hory­zon­tal­nych, o któ­rych mowa w 1.

6. Warunkiem przy­zna­nia dodat­ko­wych punk­tów w ramach pro­ce­du­ry oce­ny i wybo­ru pro­jek­tów do dofi­nan­so­wa­nia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego jest przed­ło­że­nie odpo­wied­nie­go pro­jek­tu lub pro­jek­tów
w kształ­cie  zgod­nym  z  uzgod­nio­nym  przez  Strony  opi­sem  klu­czo­wych para­me­trów przed­się­wzię­cia. Wzór opi­su klu­czo­wych para­me­trów przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne­go sta­no­wi załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go Porozumienia.

7. Z zastrze­że­niem    ust.8     poni­żej,    Partnerstwo    dekla­ru­je    wolę    przy­go­to­wa­nia i uzgod­nie­nia przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych, w tym tak­że aktu­ali­za­cję przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych przy­ję­tych w ramach Porozumienia z dnia 28 stycz­nia 2016 roku,  m.in. w nastę­pu­ją­cych obsza­rach tema­tycz­nych:

 • infra­struk­tu­ra badaw­czo-roz­wo­jo­wa;
 • infra­struk­tu­ra kształ­ce­nia o pro­fi­lu prak­tycz­nym;
 • przy­go­to­wa­nie pro­gra­mów kształ­ce­nia;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych dla budow­nic­twa;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych dla prze­my­słu;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie info­ener­ge­ty­ki;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie obiek­tów plus ener­ge­tycz­nych;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie drew­nia­ne­go budow­nic­twa;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we w zakre­sie wysp ener­ge­tycz­nych;
 • pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we  w  zakre­sie  rewi­ta­li­za­cji  ener­ge­tycz­nej  zabu­do­wy    z wiel­kiej pły­ty i innych już zbu­do­wa­nych obiek­tów.

8. Strony dekla­ru­ją, że pra­ce pro­wa­dzą­ce do przy­go­to­wa­nia i uzgod­nie­nia kolej­nych przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych  reali­zo­wa­ne  będą  sys­te­ma­tycz­nie  w  try­bie  robo­czym z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li inte­re­sa­riu­szy poszcze­gól­nych przed­się­wzięć oraz przed­sta­wi­cie­li Województwa. Uzgodnione przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne będą sta­no­wić inte­gral­ną część Porozumienia, jako załącz­ni­ki do nie­go. Wprowadzanie kolej­nych przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych do Porozumienia nastę­po­wać będzie w try­bie wła­ści­wym dla jego rewi­zji, okre­ślo­nym w § 14.

§ 9
Deklaracje Stron w zakresie współpracy w innych obszarach tematycznych

1. Strony uzna­ją za celo­we nawią­za­nie sys­te­ma­tycz­nej współ­pra­cy przy kon­stru­owa­niu pro­duk­tów kapi­ta­ło­wych w ramach instru­men­tów finan­so­wych, któ­re będą dostęp­ne  w Województwie Pomorskim w latach 2014–2020. Strony za korzyst­ne uzna­ją wypra­co­wa­nie roz­wią­zań, któ­re umoż­li­wi­ły­by wpro­wa­dze­nie na rynek pro­duk­tów kapi­ta­ło­wych dedy­ko­wa­nych obsza­rom tema­tycz­nym ISP, w tym, w szcze­gól­no­ści poprzez wypra­co­wa­nie zało­żeń i para­me­trów dla dedy­ko­wa­nych pro­duk­tów kapi­ta­ło­wych. Instrumenty  finan­so­we,  o  któ­rych  mowa  w niniej­szym  para­gra­fie,  nie  są  instru­men­ta­mi  finan­so­wy­mi  w  rozu­mie­niu  usta­wy  z  dnia  29  lip­ca   2005 r.   o obro­cie   instru­men­ta­mi   finan­so­wy­mi  (tekst      Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.).

2. Strony uzna­ją za wła­ści­we nawią­za­nie sys­te­ma­tycz­nej współ­pra­cy przy kształ­to­wa­niu kie­run­ków inter­wen­cji Samorządu Województwa reali­zo­wa­nych w latach 2014–2020 za pośred­nic­twem przed­się­wzię­cia stra­te­gicz­ne­go Invest In Pomerania, w celu zwięk­sze­nia poten­cja­łu ISP poprzez przy­cią­ga­nie i loko­wa­nie w woje­wódz­twie pomor­skim inwe­sty­cji wzmac­nia­ją­cych  klu­czo­we  dla  niej prze­wa­gi  kon­ku­ren­cyj­ne, w tym tak­że odpo­wied­nich rein­we­sty­cji.

3. Strony uzna­ją za  wła­ści­we  nawią­za­nie  sys­te­ma­tycz­nej  współ­pra­cy  przy  pla­no­wa­niu i wdra­ża­niu dzia­łań, któ­re w latach 2014–2020 będą reali­zo­wa­ne przez Samorząd Województwa za pośred­nic­twem przed­się­wzię­cia stra­te­gicz­ne­go  Broker  Eksportowy. W szcze­gól­no­ści, pod­mio­ty repre­zen­tu­ją­ce Partnerstwo dekla­ru­ją przed­sta­wie­nie pro­po­zy­cji dzia­łań, uwzględ­nia­jąc pre­fe­ro­wa­ne instru­men­ty pro­mo­cyj­ne oraz kie­run­ki geo­gra­ficz­ne, któ­re mogły­by istot­nie wzmoc­nić poten­cjał eks­por­to­wy ISP, sta­no­wiąc jed­no­cze­śnie inte­gral­ny ele­ment kom­plek­so­wych dzia­łań pro­mo­cyj­nych, reali­zo­wa­nych poprzez ww. przed­się­wzię­cie.

4. Strony uzna­ją za celo­we nawią­za­nie ści­ślej­szej i sys­te­ma­tycz­nej współ­pra­cy przy wdra­ża­niu dzia­łań na rzecz moder­ni­za­cji syte­mu kształ­ce­nia zawo­do­we­go na pozio­mie ponad­gim­na­zjal­nym, któ­re w latach 2014–2020 będą reali­zo­wa­ne w Województwie Pomorskim w ramach przed­się­wzię­cia stra­te­gicz­ne­go pod nazwą Kształtowanie sie­ci ponad­gim­na­zjal­nych  szkół  zawo­do­wych  uwzględ­nia­ją­cej  potrze­by  sub­re­gio­nal­nych i regio­nal­ne­go ryn­ków pra­cy.

§ 10
Zasady współpracy na rzecz specjalizacji

1. W celu sys­te­ma­tycz­ne­go współ­dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju ISP, jak rów­nież na potrze­by efek­tyw­nej współ­pra­cy z Województwem przy wdra­ża­niu niniej­sze­go Porozumienia,
w ramach Partnerstwa powo­łu­je się Radę Inteligentnej Specjalizacji, zwa­ną dalej „Radą ISP 3”.

2. Rada ISP 3, któ­ra repre­zen­tu­je Partnerstwo powo­ły­wa­na jest przez sygna­ta­riu­szy niniej­sze­go Porozumienia w ter­mi­nie 60 dni kalen­da­rzo­wych od daty pod­pi­sa­nia niniej­sze­go Porozumienia w uzgod­nie­niu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
i liczy, z zastrze­że­niem ust. 3, mak­sy­mal­nie 10 repre­zen­ta­tyw­nych człon­ków, z cze­go:

 • co naj­mniej 6 przed­sta­wi­cie­li przed­się­biorstw repre­zen­ta­tyw­nych dla spe­cja­li­za­cji;
 • mak­sy­mal­nie 4 przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra nauki i insty­tu­cji oto­cze­nia biz­ne­su, w tym kla­strów, repre­zen­ta­tyw­nych dla spe­cja­li­za­cji.

3. Na wnio­sek Przewodniczącego Rady ISP 3, zło­żo­ny do Województwa, Strony mogą pod­jąć wspól­ną decy­zję o zwięk­sze­niu licz­by człon­ków Rady ISP 3 o mak­sy­mal­nie 5 dodat­ko­wych osób tj. skład Rady ISP 3 w takich wypad­kach będzie liczyć mak­sy­mal­nie 15 repre­zen­ta­tyw­nych człon­ków.

4. Do kom­pe­ten­cji Rady ISP 3 nale­ży m.in. doko­na­nie w uzgod­nie­niu z Województwem zmian niniej­sze­go Porozumienia, w tym włą­cza­nia do Porozumienia przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych. 

5. Partnerstwo zobo­wią­za­ne jest do stwo­rze­nia regu­la­mi­nu funk­cjo­no­wa­nia Rady ISP 3, któ­ry okre­śli szcze­gó­ło­wy tryb jej dzia­ła­nia, w tym zasa­dy prze­wod­nic­twa, doko­ny­wa­nia zmian w skła­dzie Rady ISP 3 oraz tryb podej­mo­wa­nia przez nią decy­zji. Regulamin, o któ­rym mowa w zda­niu poprze­dza­ją­cym, przy­ję­ty zosta­nie na pierw­szym posie­dze­niu Rady ISP 3.

6. Propozycję skła­du Rady ISP 3 oraz regu­la­min jej funk­cjo­no­wa­nia Partnerstwo uzgod­ni z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

§ 11
Status i funkcje Porozumienia oraz charakter zobowiązań Stron

1. Niniejsze Porozumienie ma cha­rak­ter inten­cyj­ny i wyra­ża zgod­ną wolę współ­dzia­ła­nia Stron.

2. Zobowiązania wyni­ka­ją­ce z niniej­sze­go Porozumienia po stro­nie Województwa nie są toż­sa­me z decy­zją o udzie­le­niu dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tom, któ­re będą ubie­ga­ły się o dofi­nan­so­wa­nie w opar­ciu o niniej­sze Porozumienie, a po stro­nie pod­mio­tów two­rzą­cych Partnerstwo nie są toż­sa­me ze zobo­wią­za­niem do zło­że­nia wnio­sku apli­ka­cyj­ne­go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata  2014–2020,  bądź  innych  pro­gra­mów  lub  źró­deł finan­so­wych
w odnie­sie­niu do tych pro­jek­tów, ani też nie mogą być odczy­ty­wa­ne jako zobo­wią­za­nie do pono­sze­nia jakich­kol­wiek obcią­żeń finan­so­wych przez Partnerstwo.

§ 12
Klauzule zabezpieczające

1. Niniejsze Porozumienie zawie­ra­ne jest z zastrze­że­niem nad­rzęd­no­ści zasad, pro­ce­dur i wymo­gów wyni­ka­ją­cych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz doku­men­tów okre­śla­ją­cych jego sys­tem reali­za­cji, jak rów­nież doku­men­tów odno­szą­cych się do innych źró­deł finan­so­wa­nia, nad jego posta­no­wie­nia­mi.

2. Realizacja wszel­kich usta­leń wyni­ka­ją­cych z niniej­sze­go Porozumienia będzie warun­ko­wa­na ich zgod­no­ścią z aktu­al­nym kształ­tem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz innych źró­deł finan­so­wa­nia, jak rów­nież doku­men­tów szcze­gó­ło­wych, okre­śla­ją­cych ich sys­te­my reali­za­cji.

3. Strony będą podej­mo­wać sys­te­ma­tycz­ne dzia­ła­nia, włącz­nie z rewi­zją niniej­sze­go Porozumienia, mają­ce na celu zapew­nie­nie jego zgod­no­ści z doku­men­ta­mi, o któ­rych mowa w punk­cie poprze­dza­ją­cym.

4. Wszystkie przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne wypra­co­wa­ne w opar­ciu o niniej­sze Porozumienie będą musia­ły speł­nić  kry­te­ria for­mal­ne oraz mery­to­rycz­ne zwią­za­ne z danym źró­dłem finan­so­wa­nia.

§ 13
Monitoring

Podmioty zawie­ra­ją­ce  Porozumienie  dekla­ru­ją wolę  współ­pra­cy w pozy­ski­wa­niu  infor­ma­cji i danych nie­zbęd­nych do moni­to­ro­wa­nia sta­nu roz­wo­ju ISP z obsza­ru Technologie  eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie, w tym wolę wypeł­nia­nia i udo­stęp­nia­nia kwe­stio­na­riu­szy ankiet moni­to­ru­ją­cych i ewa­lu­acyj­nych. Realizacja moni­to­rin­gu będzie prze­bie­gać w cyklach, co do zasa­dy, trzy­let­nich. System moni­to­rin­gu obej­mu­je nastę­pu­ją­ce narzę­dzia:

 • ana­li­zę sta­ty­stycz­ną bazu­ją­cą na danych sta­ty­stycz­nych i sta­no­wią­cą pod­sta­wę oce­ny zmian spo­łecz­no-gospo­dar­czych zacho­dzą­cych w  regio­nie  i  jego  oto­cze­niu,  w  tym w szcze­gól­no­ści bench­mar­kin­gu woje­wódz­twa pomor­skie­go na tle innych regio­nów kra­ju i Europy;
 • ana­li­zę reali­za­cji Porozumień na rzecz ISP obej­mu­ją­cą moni­to­ro­wa­nie zmian zacho­dzą­cych w wyni­ku reali­za­cji dzia­łań uzgod­nio­nych w ramach Porozumień oraz wdra­ża­nie posta­no­wień wyni­ka­ją­cych z Porozumień, w tym w szcze­gól­no­ści reali­za­cje pro­jek­tów hory­zon­tal­nych;
 • bada­nie jako­ścio­we inte­re­sa­riu­szy ISP (wywia­dy indy­wi­du­al­ne i gru­po­we), któ­re­go celem jest wyko­na­nie pogłę­bio­ne­go prze­glą­du i oce­ny zacho­dzą­cych zmian w zakre­sie ISP;
 • panel wery­fi­ka­cji  stra­te­gicz­nej,  któ­re­go  zada­niem  jest  ana­li­za  danych  uzy­ska­nych
  w toku prac w zakre­sie wyżej wymie­nio­nych narzę­dzi oraz wyja­śnie­nie osią­gnię­tych efek­tów i ich przy­czyn oraz sfor­mu­ło­wa­nie reko­men­da­cji.

§ 14
Rewizja

1. Z wnio­skiem o  zmia­nę  posta­no­wień  Porozumienia  może  wystą­pić  każ­da ze Stron w dowol­nym cza­sie, z zastrze­że­niem, że z wnio­skiem o pod­ję­cie nego­cja­cji wystę­pu­je w imie­niu Województwa — Zarząd Województwa Pomorskiego, a po stro­nie Partnerstwa – Rada ISP 3, o któ­rej mowa w § 10.

2. Wniosek o pod­ję­cie nego­cja­cji powi­nien wska­zy­wać zakres pro­po­no­wa­nej rewi­zji Porozumienia wraz z Zmiany dot. Porozumienia jak rów­nież decy­zje o jego roz­wią­za­niu będą uzgad­nia­ne pomię­dzy Województwem a Radą ISP 3, któ­ra o zmia­nach jest zobo­wią­za­na poin­for­mo­wać każ­de­go z Partnerów Porozumienia.

3. W imie­niu Stron doku­ment rewi­zji pod­pi­su­je Województwo oraz w imie­niu Sygnatariuszy przed­sta­wi­cie­le pod­mio­tów two­rzą­cych Radę ISP 3.

4. W przy­pad­ku bra­ku zgo­dy któ­re­go­kol­wiek z Partnerów na zmia­ny Porozumienia, Partnerowi temu przy­słu­gi­wać będzie pra­wo odstą­pie­nia od Porozumienia, zgod­nie z § 15 ust. 5.

5. W szcze­gól­no­ści, pod­ję­cia nego­cja­cji pro­wa­dzą­cych do rewi­zji Porozumienia wyma­ga­ją zmia­ny pole­ga­ją­ce na uzu­peł­nie­niu go o przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Porozumienie wcho­dzi w życie  w dniu 29 stycz­nia 2019 r., to jest w dniu nastę­pu­ją­cym po wyga­śnię­ciu Porozumienia na rzecz ISP z obsza­ru Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie, zawar­te­go w dniu 28 stycz­nia 2016 roku i zosta­je zawar­te na czas nie­okre­ślo­ny. Porozumienie może zostać roz­wią­za­ne na wnio­sek Rady ISP 3 bądź Województwa z trzy (3) mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia.

2. Wszelkie zmia­ny Porozumienia wyma­ga­ją for­my pisem­nej, pod rygo­rem nie­waż­no­ści.

3. Strony — niniej­sze­go Porozumienia zgod­nie posta­na­wia­ją, że ory­gi­nał Porozumienia będzie prze­cho­wy­wa­ny u Depozytariusza. Depozytariusz prze­ka­że Sygnatariuszom kopie niniej­sze­go Porozumienia.

4. Obowiązki Depozytariusza powie­rza się Województwu Pomorskiemu.

5. Każdemu z Sygnatariuszy przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od niniej­sze­go Porozumienia za pisem­nym zło­że­niem sto­sow­ne­go oświad­cze­nia Radzie ISP 3.

6. Rada ISP 3 nie­zwłocz­nie infor­mu­je Strony o wszel­kich zmia­nach doty­czą­cych Porozumienia, w szcze­gól­no­ści o przy­stą­pie­niu do Porozumienia kolej­nych Sygnatariuszy oraz o odstą­pie­niu Sygnatariusza.

Załącznik nr 1 — Wzór dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia do II Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obsza­ru Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie.

Załącznik nr 2 — Wzór opi­su klu­czo­wych para­me­trów przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne­go.