layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Limitowane webinary o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

 

SYMULACYJNE SZKOLENIA W FORMIE WEBINARÓW

 

o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych - online.

 

 

Dla kogo ?

Webinary z limitowaną liczbą Uczestników przeznaczone są dla wszystkich osób niezależnie od wyuczonego lub wykonywanego zawodu - zainteresowanych nabyciem i/lub pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji, posiadających miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego.

Szkolenia prowadzone będą w formule online, obejmującej elementy wykładu, analizy case study, ćwiczeń indywidualnych lub grupowych, symulacji mediacji połączonej z dyskusją Uczestników,

Uczestnicy otrzymają elektronicznie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie webinaru.

 

UWAGA! Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym spośród poniższych webinarów.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w webinarach okresla: Regulamin  rekrutacji i udziału w szkoleniach organizowanych w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej odr (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych.
 

 

 

Webinar limitowany 07

"Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka" 

Webinar przybliży tematykę mediacji w sytuacji uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną. Pozwoli nabyć wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji na odległość w formie spotkań online, w tym e-mediacji. Dowiesz się jak przebiegają mediacje pracownicze.

 

Webinar limitowany 08

"Mediacje gospodarcze online -  specyfika, korzyści i ryzyka"

Webinar dotyczy przebiegu postępowania mediacyjnego w sytuacji pojawienia się wad robót budowlanych. Nabędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji oraz konstruowania ugód. Dowiesz się jak prowadzić mediację na odległość i jakie są ryzyka związane z prowadzeniem e-mediacji.

UWAGA:

 • Kryterium rekrutacji dla Kandydata na Uczestnika szkolenia z limitowaną liczbą Uczestników jest miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego wpisane przez uczestnika w wypełnianym formularzu.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym spośród poniższych webinarów.
 • Uczestnicy, którzy wzieli już udział w szkoleniu 24h dla mediatorów lub 80h dla kandydatów na mediatorów lub wzięli udział w webinariach limitowanych u innych Parterów - nie mogą brać udziału w żadnym z poniższych webinarów.
 • Ilość miejsc ograniczona, max 30 osób na jeden webinar.
 • Nieobecność Uczestnika szkolenia (brak zalogowania) przekraczająca 25% czasu przewidzianego dla danego szkolenia jest równoznaczna z nieukończeniem szkolenia oraz nieuzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Szczegóły organizacyjne:

 1. Potwierdzeniem zakwalifikowania na webinar jest otrzymanie maila z potwierdzeniem zakwalifikowania oraz z linkiem na webinar online.
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 3. Webinar odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
 4. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań przez uczestników i dyskusji.
 5. Webinar będzie nagrywany i przekazany liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego webinaru. Osoby niewyrażające zgody na nagranie webinaru, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego webinaru włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
 6. Szczególne potrzeby związane z emisją webinaru przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 7 dni przed każdym webinarem.
   

HARMONOGRAM POJEDYNCZEGO WEBINARU

(stały dla każdego spotkania, zmienne tematy webinarów, prowadzący zależnie od tematyki i potrzeb uczestników może modyfikować harmonogram.)


17:00 - 17:10 Otwarcie spotkania
17:10 - 18:10 WEBINAR - część I
18:10 - 18:30 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
18:30 - 18:45 Przerwa
18:45 - 19:45 WEBINAR – część II
19:45 - 20:15 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
20:15 - Zakończenie spotkania

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnych webinarach.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Anna Kozłowska
tel: +48 882 430 979
mail: biuro.cam@rigp.pl 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje