layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RIGP 2023

Gdańsk, dnia 24.05.2023 r.

 


Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (dalej: RIGP) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków RIGP na dzień 15.06.2023 r. na godz. 12.00. Posiedzenie odbędzie się w Gdańsku w hotelu Holiday Inn (ul. Chmielna 1, 80-750 Gdańsk).

 

- PODTWIERDZENIE UDZIAŁU -

 

Program posiedzenia jest następujący:

 

CZĘŚĆ I - NETWORKING - godz. 12.00 - 13.00.

1. Networking Członków Izby

 

CZĘŚĆ II. SPRAWY FORMALNE - godz. 13.00 - 15.00.

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Informacja o działalności Izby w 2022 roku i plany na rok 2023.
 7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Izby za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Izby za rok 2022.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Wnioski Członków RIGP w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad mogą być składane Zarządowi drogą pisemną lub elektroniczną na adres: biuro@rigp.pl najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01.06.2023 r.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje