layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

BUILD UP SKILLS II Poland - 22 lutego 2024 r.

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugie regionalne warsztaty BUPS II Polska w województwie pomorskim, które odbędą się w formule online 22 lutego 2024 r. w godz. 10.00-13.00.

 

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Wypełnienie tego celu pozwoliłby zwiększyć poziom efektywności energetycznej w 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

 

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi projekt europejski BUILD UP Skills II Poland, którego zadaniem jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

 

Projekt jest realizowany przez ogólnokrajowe konsorcjum. Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt „BUILD UP Skills II Poland” jest kontynuacją poprzedniego działania BUILD UP Skills I, w ramach którego opracowana została w roku 2013 tzw. Mapa Drogowa rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji. Obecnie dokonano weryfikacji spełnienia postulatów, zwłaszcza w części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz innych pracowników wykonujących prace budowlane.

 

W trakcie Drugiego Warsztatu zostanie zaprezentowana pierwsza wersja Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r. (projekt dostępny tutaj wraz z krótką ankietą służącą do zaopiniowania dokumentu, do której wypełnienia zapraszamy). Wyniki warsztatów stanowić będą podstawę do opracowania finalnej wersji Mapy drogowej dla rozwoju kształcenia w celu intensyfikacji procesu renowacji budynków w najbliższych okresie.

 

Program spotkania jest dostępny na stronie: bape.com.pl 

Zgłoszenie do udziału w warsztacie ➡️ formularz rejestracyjny

 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://sape.org.pl/bups-ii/ 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje