layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Reformy a przyszłość finansowa samorządów

Lokalne gospodarki finansowe, polityka inwestycyjna oraz ekonomia wsi, miast i regionów to wiodące tematy II Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.


Realizowany w ramach inicjatywy Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy to najważniejsze spotkanie poświęcone tematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. W dniach od 11 do 12 kwietnia w Sopocie do wspólnych rozmów usiądą prezydenci polskich miast, burmistrzowie, skarbnicy a także przedstawiciele administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu.

 

Hasło przewodnie tegorocznej edycji „Reformy a przyszłość finansowa samorządów” wyznacza tematykę debat zaplanowanych w ramach kongresu.

 

- Postępujące zmiany w krajowej polityce rozwoju dotyczące w szczególności reform Polskiego Ładu, dochodów własnych samorządów, finansowania oświaty, opieki zdrowotnej czy europejskiego systemu EU ETS istotnie wpływają na samodzielność i zdolność samorządów do projektowania gospodarki finansowej. Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie okazją do merytorycznej dyskusji i wypracowania wspólnych rekomendacji dla strony rządowej i samorządowej – mówi Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora wydarzenia.

 

Dla lokalnych liderów najważniejsza w kreowaniu rozwoju wsi, gmin, miast i miasteczek, powiatów czy regionów pozostaje przewidywalność i możliwość długoletniego planowania gospodarki finansowej. Wspomniane reformy, otoczenie makroekonomiczne oraz silny wzrost wydatków bieżących, wymagają szczegółowej analizy i wypracowania modeli współpracy na rzecz stabilności finansów samorządowych. Mówcy i eksperci Samorządowego Kongresu Finansowego zidentyfikują gospodarcze konsekwencje dla samorządów wynikające z podejmowanych przez rząd reform, zmian systemowych, trendów rozwoju czy możliwości krajowych i europejskich programów finansowych.

 

W debacie „Finanse samorządów z perspektywy Polskiego Ładu i bieżącej sytuacji rynkowej” weźmie udział m.in. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który wygłosi także wystąpienie wprowadzające pt. „Finanse samorządu terytorialnego w warunkach Polskiego Ładu”. W programie znajduje się także wystąpienie „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości” Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 2022 r.

 

Ścieżki tematyczne dla wsi i miasteczek

- Samorządy są dziś w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko finansowej. Z jednej strony, czując się odpowiedzialnymi za swoich mieszkańców, chcą zrobić wszystko, aby zapewnić im jak najwyższą jakość życia. Z drugiej natomiast – zmuszone są bronić swojej niezależności w obliczu działań rządzących. I tu szczególnego wsparcia wymagają zwłaszcza mniejsze samorządy, wspólnoty lokalne na poziomie miasteczek czy wsi. Wierzę, że działając wspólnie, możemy uczyć się od siebie nawzajem i wypracować rozwiązania na lepsze jutro – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

 

Obszary wiejskie w Polsce to ponad 94% terytorium, zamieszkiwanego przez prawie połowę naszej populacji – dlatego eksperci skupią uwagę na wyzwaniach i problemach polskich wsi i miasteczek oraz problematyce rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem problemów gmin z terenami objętymi programem Natura 2000 czy parkami narodowymi. Program kongresu opracowywany jest na podstawie sondażu, w którym samorządowcy wskazali zagadnienia szczególne istotne w perspektywie trzech lat.

 

Druga edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach od 11 do 12 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony www.localtrends.pl

 

Partnerami Strategicznymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Partnerami instytucjonalnymi: Gdański Klub Biznesu, Unia Miasteczek Polskich, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP i Związek Powiatów Polskich.

 

 

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji  o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania i Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

 

 

 

 

 

fot_GrupaMTP__LOCAL_TRENDS_1fot_GrupaMTP_LOCAL_TRENDS_2fot_GrupaMTP_LOCAL_TRENDS_3

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje