layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Komunikat o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 2 czerwca 2022 r.

Gdańsk, dnia 12.05.2022 r.

 

 

Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 2 czerwca 2022 r.

 

Zarząd RIGP informuje, że zwołuje na dzień 2 czerwca 2022 r. na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku
w Progres Event & Conference w Gdańsku, ul. Słowackiego 17

 

 

Część I  Formalno-sprawozdawcza

10.00-12.00

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1.      Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.      Wybór Sekretarza Zgromadzenia.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6.      Informacja o działalności Izby w 2021 roku i plany na rok 2022.

7.      Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.

8.      Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

9.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Izby za okres 01.01.2021 -31.12.2021 r.

10.   Udzielenie absolutorium członkom Rady Izby za 2021 r.

11.   Zmiany w Statucie RIGP

12.   Wolne wnioski

13.   Zakończenie

 

 

Przerwa  - poczęstunek

12.00 – 12.30

 

 

Część II Ekosystem dla Biznesu

12.30 – 14.30

 

12.30 – 13.00 Wystąpienia zaproszonych gości
13.00-13.30 Prezentacja strategicznych kierunków rozwoju Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w obszarze eksportu, kompleksowego ujęcia problematyki rozwiązywania sporów gospodarczych
13.30 – 14.30 Networking z udziałem zaproszonych gości

 

 

Zachęcamy Państwa do potwierdzenia udziału i rejestracji poprzez system EVENEA.

https://app.evenea.pl/event/zwzcrigp2022 

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innej osobie,
która będzie obecna na posiedzeniu (wzór pełnomocnictwa pt. „Upoważnienie”  zostanie przesłany e-mailem).

 

 

Zarząd RIGP

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje