layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej — rozeznanie

W związku z realizacją projektu: “Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 05: Zatrudnienie, Działania 05.05: Kształcenie ustawiczne.

 

Szczegółowe warunki, znajdą Państwo w załączniku TIK- zapytanie.
Załącznik ten określa także konieczne do uzupełnienia załączniki.

 

Ofertę, proszę odesłać mailowo na adres przetragi@rigp.pl, do wtorku (15.12.2020), do końca dnia.

 

Załączniki:

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje