layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

 

"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

 

PROGRAM SPOTKANIA 06.12.2021 r.:

 

10:00 - 10:15 Powitanie - Anna Kwaśnik, Koordynator projektu, "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10:15 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu - Piotr Markowski, Kierownik Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw", Excento Sp. z o.o.

"Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"

  • ogólne informacje o Projekcie
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • kryteria oceny wniosków
  • wybór projektów i podpisanie umów
  • zasady realizacji grantu
  • rozliczenie grantu

12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań


Dedykowana strona projektu - SPRAWDŹ.


LOKALIZAJA: 

Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk ul. Okopowa 21/27

 

REJESTRACJA

 

KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik

Koordynator Projektu

email: a.kwasnik@rigp.pl 

tel.: +48 601 758 437

 

WAŻNE: Z uwagi na sytuację emidemiologiczną i ewentualnych wprowadzonych ograniczeń Organizator zastrzega sobie prawo organizacji spotkania w wersji online. Potwierdzenie lokalizacji otrzymają Państwo najpóźniej do dnia 2.12.2021 do godz. 15:00

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje