layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Blisko 10 tys. zł wsparcia dla gdańskich pracodawców!

Gdański Urząd Pracy pomoże lokalnym firmom, które planują zwiększenie zatrudnienia. Wsparcie zakłada wypłatę pracodawcy dofinansowania w łącznej wysokości 9 222 zł w zamian za utworzenie co najmniej jednego etatu. Co ważne pomoc ma charakter bezzwrotny, o ile miejsce pracy zostanie utrzymane przez minimum trzy miesiące.

 

Wysoka inflacja oraz rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą zniechęcać wielu pracodawców do dalszego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Wsparciem dla firm może być jednak współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy, który w zamian za zatrudnienie nowego pracownika pow. 30 roku życia przekaże przedsiębiorcy blisko 10 tys. zł. Środki te będą wypłacane w ramach tzw. prac interwencyjnych, to jedna spośród z wielu form aktywizacji oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Zakłada ona zawarcie umowy między pracodawcą, a urzędem pracy. Na jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się zatrudnić osobę bezrobotną, w zamian otrzymuje refundację części kosztów jej wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w maksymalnej wysokości 1 537 zł. Kwota ta jest wypłacana co miesiąc przez okres pół roku, wsparcie wynosi więc łącznie blisko 10 000 zł. Aby pomoc miała charakter bezzwrotny, po 6 miesiącach otrzymywania refundacji, pracodawca musi utrzymać miejsce pracy przez kolejne trzy miesiące.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z prac interwencyjnych może skorzystać każdy pracodawca działający na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej czy wielkość firmy. Nie ma też ograniczeń dotyczących liczby utworzonych miejsc pracy (w przypadku zatrudnienia kilku bezrobotnych, wysokość refundacji jest proporcjonalnie zwielokrotniania).
Choć o środki finansowe może ubiegać się każda firma, przedsiębiorcy muszą pamiętać, że z możliwości skorzystania z refundacji wykluczonych jest 8 stanowisk pracy/zawodów, są to: sprzedawca/specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, telemarketer, spawacz, architekt, inżynier budownictwa, geodeta, mechanik samochodowy.

 

 

Jak ubiegać się o wsparcie?

Prace interwencyjne realizowane są na podstawie umowy między pracodawcą, a urzędem pracy. Jest ona zawierana po złożeniu w GUP (i pozytywnym rozpatrzeniu) „Wniosku o organizację prac interwencyjnych", druk tego dokumentu dostępny jest na stronie internetowej urzędu pracy (link: https://gdansk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne).

Ponieważ zgłoszenia od pracodawców przyjmowane są do wyczerpania limitu finansowego, dlatego ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać.
Złożone wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje nt. prac interwencyjnych udzielają doradcy GUP:

 

/ŁI/

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje