layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

35 000 zł na start. Załóż firmę z urzędem pracy!

 

 

 

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach działania 5.2 Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

35 000 zł na start. Załóż firmę z urzędem pracy!

 

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O wsparcie finansowe w wysokości do 35 000 zł mogą się ubiegać osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30. roku życia.  Na zgłoszenia od przyszłych przedsiębiorców GUP będzie czekać od 18 do 22 września 2023 r.

 

W drugiej połowie września Gdański Urząd Pracy uruchomi nabór wniosków o przyznanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. O dotację w wysokości do 35 000 zł będą się mogli ubiegać bezrobotni, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia i planują założenie własnej firmy, której działalność związana byłaby z co najmniej jedną z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) w poniższych branżach:

  • technologie offshore i portowo-logistyczne ISP 1 (transport, spedycja, logistyka, magazynowanie),
  • technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie ISP 2 (robotyka, automatyka, programowanie),
  • technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie ISP 3 (energetyka: morska, wiatrowa, jądrowa/atomowa, wodorowa),
  • technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia ISP 4 (zdrowie, usługi opiekuńcze).

 

Zgłoszenia

Osoby, które chciałby skorzystać ze wsparcia finansowego powinny w terminie od 18 do 22 września br. złożyć w GUP wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami (wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej www.gdansk.praca.gov.pl). Pod uwagę będą brane wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione, zawierające wszystkie wymagane załączniki. Z kolei bez rozpatrzenia pozostaną aplikacje złożone przez osoby, których pobyt czasowy na terenie Polski jest krótszy niż 13 miesięcy.

Należy również pamiętać, że przed złożeniem wniosku konieczne jest jego wcześniejsze zaopiniowanie u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP, po uprzednio umówionym spotkaniu do 15 września 2023 r. wysyłając wiadomość na adres:

  • lopacinska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 40 (dla nazwisk zaczynających się na literę od A do Ł),
  • markowska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 50 (dla nazwisk zaczynających się na literę od M do Z).

 

Zarejestrowani bezrobotni, którzy potrzebują wsparcia przy wypełnieniu wniosku mogą wziąć udział w warsztatach  "Wniosek o dotacje krok po kroku". Zapisy dokonywane są u doradcy klienta bądź doradcy zawodowego osobiście lub mailowo:

  • Dorota Rakowska, mail:dorota.rakowska@gup.gdansk.pl
  • Marta Malinowska, mail: marta.malinowska@gup.gdansk.pl
  • Sara Just, mail: sara.just@gup.gdansk.pl.

 

Podczas wizyty u doradcy osoby ubiegające się o dotację będą musiały wypełnić test umiejętności cyfrowych. W przypadku uzyskania wyniku na poziomie poniżej dobrego, osoba bezrobotna zostanie skierowana na krótki kurs uzupełniający kompetencje cyfrowe w wymiarze 18h (3 dni).

 

Dodatkowe informacje

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje