layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych - nowe korzystne zmiany dla przedsiębiorców

20 czerwcza 2023 r. Rada Ministrów przyjęła przepisy o nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw i uchylenie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. 

- ... Zostanie rozszerzony katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju
 – wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. 

 

Dzięki zmianom, KUKE zaoferuje większy wybór ubezpieczeń i więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. 

 

Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie, dotyczących żeglugi morskiej i śródlądowej oraz przedmiotów w transporcie, a także niezwiązanych z transportem pozostałych szkód wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież). Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom, również w zakresie zakupu towarów, poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z jakiegokolwiek kraju, w przypadku, gdy ma on otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

 

Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co finalnie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

 

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych – ograniczonych do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Zaangażowanie KUKE da nowy impuls w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań. Rozszerzanie systemu wsparcia jest konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.

 

Szczegóły: gov.pl

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje