layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców wsparcie wynagrodzeń pracowników

W obliczu aktualnej sytuacji epidemiologicznej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które nadzoruje ich wdrażanie w Polsce, opracowało specjalny pakiet rekomendacji.

 

Według obecnie przepisów prawa krajowego (ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2020, poz. 568)  przewiduje się uruchomienie dwóch typów działań:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID-19;
  • dofinansowanie przez PUP osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników) części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

Zwracamy uwagę, że każdy przypadek będzie rozważany indywidualnie. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

 

Poniżej są załączniki, w których znają Państwo wszystkie szczegółowe informację dot. zasad udzielenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw:

  1. Ustawa antykryzysowa
  2. Instrukcja pożyczki
  3. Zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw
  4. Wniosek o udzielenie pożyczki
  5. Umowa pożyczki
  6. Wniosek o umorzenie pożyczki

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje