layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

WYSTARTOWAŁA 16. EDYCJA KONKURSU „RAPORTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

W środę 13 lipca 2022 r. rozpoczął się nabór sprawozdań ESG do Konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Celem jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Raporty można zgłaszać do 6 września br.

 

– Raportowanie kwestii niefinansowych nabiera coraz większego znaczenia, rośnie także grono podmiotów obejmowanych obowiązkami sprawozdawczości w tym zakresie. Tym bardziej warto wskazywać dobre praktyki i motywować rynek do przykładania większej uwagi do raportowania ESG, które jest jednym z kluczowych elementów komunikacji firm i organizacji stawiających na CSR i zrównoważony rozwój.  Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, dzięki któremu razem możemy działać na rzecz popularyzacji tej tematyki w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
– Z dużą satysfakcją obserwuję rozwój raportowania niefinansowego, które zgodnie z nowymi regulacjami powinniśmy nazywać raportowaniem na temat zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia Dyrektywa CSRD, a także system europejskich standardów raportowania – ESRS, przyczyniły się do zwiększenia znaczenia ujawnień i szerszego spojrzenia na odpowiedzialność oraz wpływ organizacji na otoczenie. Z roku na rok zgłaszane do konkursu raporty są bardziej wnikliwe, odnoszą się do konkretnych zobowiązań i ambitnych celów, a udział interesariuszy jest coraz większy. Podczas kolejnej edycji konkursu chcemy nagrodzić organizacje, które sporządzają raporty na temat zrównoważonego rozwoju i wyróżnić liderów w tym istotnym obszarze – mówi Irena Pichola partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.


Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:

  • upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu 
  • wejść na stronę Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz 
  • odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w Konkursie od organizatorów.

Dla kogo jest konkurs?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021. Publikacje można zgłaszać do 6 września poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Wyniki poznamy jesienią podczas uroczystej gali na Warsaw Stock Exchange (GPW).

 Formularz

 

Więcej informacji udzieli koordynator konkursu:

Leszek Stefaniak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
leszek.stefaniak@fob.org.pl
+48 451 061 612

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje